Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea larvelor insectelor de disconfort în zona protejată a județului Ilfov, care vizează localităţile: Snagov, Gruiu şi Ciolpani. Astfel în perioada 06.07 – 12.07.2017, dimineaţa, după ora 06:00, se va efectua tratamentul avio pe margini cursuri de ape, gropi de gunoi, aliniamente DJ şi alte focare. Se va folosi insecticidul VECTOBAC WG, din categoria BIOCIDE tip 18, pe bază de Bacillus Thuringiensis în [...]
Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea insectelor adulte de disconfort pe întreg arealul județului Ilfov. Astfel între 03.07 – 11.07.2017, începând cu orele 22:00, se va efectua tratamentul terestru în interiorul localităților (aliniamente D.J., gropi gunoi şi alte focare). Se va folosi insecticidul AQUA K’OTHRINE din categoria BIOCIDE, conţine piretroid de sinteză deltametrin 2% în doză de 40ml/ha. Produsul este [...]
București, mai 2017 Comunicat de presă Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de lider de parteneriat, anunță lansarea proiectului “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor”, finanțat prin Programul RO 05 Eficiență Energetică - Fondul pentru Relații Bilaterale, derulat prin Granturile SEE 2009-2014. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare al factorilor decizionali din județele Ilfov și Bihor în domeniul eficienței energetice prin utilizarea sustenabilă a resurselor geotermale [...]
Comunicat de presă În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 55 din 16 ianuarie 2008, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 751 din 25 iulie 2012, pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, vă informăm că în luna Mai 2017 se va desfăşura campania 1 de vaccinare orală a vulpilor cu momeli vaccinale pentru anul în curs prin distribuţie aeriană şi manuală; distribuţia aeriană se va desfăşura în perioada 18.05 - 31.05.2017, conform graficului [...]
Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea căpuşelor şi a insectelor adulte de disconfort pe întreg arealul județului Ilfov. Astfel între 24.05 – 01.06.2017, începând cu orele 21:30, se va efectua tratamentul terestru în interiorul localităților (aliniamente D.J., gropi gunoi, spaţii verzi de utilitate publică şi alte focare). Se va folosi insecticidul Solfac EW 50 pe bază de Cyfluthrin 5% w/w, în doză de 40ml/ha. [...]
COMUNICAT DE PRESĂ În şedinta Consiliului Județean Ilfov din data de 26 aprilie, consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 (PMUD) Regiunea București – Ilfov, ”cel mai important document strategic de la înființarea județului” aşa cum a precizat dl Ionel Scrioșteanu, directorul Cancelariei președintelui Consiliului Județean. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea Bucureşti-Ilfov oferă cadru legislativ pentru înfiinţarea Asociaţiei de Transport [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

26.01.2017

Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului BOTNARIU EMANUEL-GABRIEL.

2

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în asociere cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov la proiectul Tinerii Ilfoveni– de la dialog la decizie, în vederea accesării fondurilor aferente Programului ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Dialogul structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

3

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

4

26.01.2017

Hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ilfov.

5

26.01.2017

Hotărâre privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

6

26.01.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 164/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

7

26.01.2017

Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorității administrației publice a județului Ilfov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

8

26.01.2017

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

9

26.01.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

10

26.01.2017

Hotărâre privind împuternicirea comisiei speciale de analiză constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.l 13/2016 să negocieze preţul închirierii în vederea mutării temporare a sediului Consiliului Judeţean Ilfov.

11 27.02.2017 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
12 27.02.2017 Hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
13 27.03.2017 Hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
14 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2017.
15 27.03.2017 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
16 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
17 27.03.2017 Hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ,,Licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor geotermale din perimetrul Balotești Nord”, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul ,,Valorificarea Resurselor de apă Geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”.
18 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III la proiectul ,,Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT - județul Ilfov” în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte CP4/2017 ,,Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
19 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.
20 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2017-2018.
21 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
22 27.03.2017 Hotărâre privind acordul de principiu în vederea aprobării garantării unui împrumut reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractat de către S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.
23 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.
24 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/2017 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.
25 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
26 26.04.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.
27 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/27.03.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
28 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2017.
29 26.04.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Moldova – Raionul Ialoveni în perioada 29.04.2017-01.05.2017.
30 26.04.2017 Hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București Ilfov.
31 26.04.2017 Hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
32 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
33 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 160/20.12.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.
34 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 162/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,SABAR ILFOV SUD”.
35 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită, din bugetul local al U.A.T. Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.
36 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico- Economică la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și Strada Independenței respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Strada Agricultori, în Orașul Buftea”.
37 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unui Protocol de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.
38 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci (Sf. Nicolae – Sitaru) în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
39 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
40 26.04.2017 Hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2017.
41 26.04.2017 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub – IBH”.
42 26.04.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Elenă – Salonic și Veria – Unitatea Regională Imathia a Regiunii Macedonia Centrală.
43 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în Municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.
44 26.04.2017 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociaţiei „Măgurele Science Park”.
45 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016.
46 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017 – 2021”.
47 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea convenției cadru ce se va încheia între Președintele Consiliului Judeţean Ilfov și primarii unităților administrativ teritoriale din județul Ilfov care nu au constituite structuri de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.
48 31.05.2017 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/2016 privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a asigurării serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
49 31.05.2017 Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Ilfov.
50 31.05.2017 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Voluntari si administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzilor din ansamblul de locuinţe Henri Coandă.
51 28.06.2017 Hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
52 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
53 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea.
54 28.06.2017 Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pshiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
55 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2017.
56 28.06.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
57 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
58 28.06.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
59 28.06.2017 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, Șoseaua Afumați nr. 94-98, județul Ilfov.
60 28.06.2017 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în comuna Periș, județul Ilfov.
61 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico– economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea și Reabilitarea drumului județean DJ 100, de la km. 11+000 la km. 12+220, în localitatea Ștefănești, județul Ilfov”.
62 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.780.000 lei ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
63 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Akerhus County Council- Norvegia (lider de proiect), Ministerul Mediului (România), The Municipality of Skedsmo (Norvegia), Innovhub/Metropolitan City of Milano (Italia), Brandenburg Region (Germania) Barcelona Metropolitan Area (Spania), Stockholm County Council (Suedia), Krakow Metropolitan Area (Polonia) la proiectul SMART EDGE în cadrul Programului Transnaţional INTERREG EUROPE, Apelul 3.

Strategia "Orizont 2020"

Calendar evenimente

Iulie 2017
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 158975