COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamentele avio pentru combaterea larvelor insectelor de disconfort adulţi pe întreg arealul judeţului Ilfov. Se va acționa pe marginile cursurilor de ape, gropi de gunoi, aliniamente DJ şi alte focare. Tratamentele vor fi efectuate în perioada 17.08-26.08.2018, dimineaţa, după ora 06 :00.Se va folosi produsul VECTOBAC WG, insecticid biologic din categoria  biocide tip 18, pe bază de Bacillus Thuringiensis, în doză [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov continuă combaterea insectelor de disconfort (țânțari adulți) pe întreg arealul județului Ilfov, respectiv pe 14.700 de hectare. Vă reamintim calendarul dezinsecțiilor efectuate deja în județul Ilfov în anul 2018, precum și cel care urmează: -       4.05 – 14.05 - contra țânțarilor (tratament efectuat avio) -       14.05 – 22.05 - contra țânțarilor [...]
Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov acționează pentru combaterea insectelor de disconfort (țănțari adulți) pe întreg arealul județului Ilfov, respectiv pe 14.700 de hectare Astfel între 13 august – 22 august, începând cu ora 22:00, se va efectua tratamentul terestru în interiorul localităților (spaţii verzi de utilitate publică, aliniamente, DJ, gropi gunoi şi alte focare). Se va folosi insecticidul SOLFAC EW 50 pe baza de Cyfluthrin 5% w/w, în doză de [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judetean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamentele pentru Hyphantria Cunea (omida păroasă a dudului) generaţia a II-a. -      Se va acționa terestru, în interiorul localităților, spaţii verzi de utilitate publică, aliniamente stradale, drumuri judeţene.Tratamentele vor fi efectuate în perioada 08.08-14.08.2018, dimineaţa, după ora 04:00. -      Se va folosi insecticidul DIMILIN 25 WP , în doză de 0,1 kg [...]
Comunicat de presă S-a dat startul lucrărilor la DJ 401A între Domnești, Clinceni, Bragadiru, Măgurele, Jilava, Vidra Prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 401A va creşte gradul de siguranţă privind circulaţia rutieră, atât în localităţi cât şi în afara localităţilor, timpul de parcurgere al acestui tronson de drum va fi mai scurt, volumul de praf din aer va scădea considerabil, poluarea fonică se va reduce de asemenea, toate acestea contribuind la îmbunătăţirea mediului înconjurător. Odată realizate [...]
RESPIRĂM, CE PROTEJĂM?! Comunicat de presă La data de 24 iulie 2018 a avut loc dezbaterea publică a Planului de menținere a calității aerului pentru Județul Ilfov, organizată de Consiliul Județean, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. La eveniment, alături de autoritățile din Ilfov au participat reprezentanți ai societății civile, ONG-uri dedicate [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

09.01.2018

Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2017.

2

09.01.2018

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

3

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

4

30.01.2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5

13.02.2018

Hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.

6

13.02.2018

Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ilfov.

7

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

8

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

9

13.02.2018

Hotărâre privind încetarea numirii temporare a domnului MIHALEA ILIUȚĂ din funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 137/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

11

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)”, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu –Buciumeni/Buftea”.

12

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico - economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca județul Ilfov.

13

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 115/2017HCJI privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

14

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

15

13.02.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

16

13.02.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Paris – Republica Franceză.

17

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov Consiliului Județean Ilfov a unui contract de comodat pentru preluarea în folosință gratuită a unor spații de la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02406 București în vederea desfășurării activității specifice Centrului Militar Județean Ilfov.

18

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

19

13.02.2018

Hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului Ilfov, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov identificat prin CF nr. 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF nr. 119037, nr. 119038 și nr. 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.

20

13.02.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

21

06.03.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

22

06.03.2018

Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

23

06.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

24

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A ( km. 0+000 - km. 5+110) DJ 602( km. 36+890 - km. 39+970) DJ 602A (km. 0+000 - km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea.

25

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 - km. 22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru.

26

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A ( km. 13+100 - km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele.

27

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 ( km. 0+000 - km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni.

28

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+060) DJ 301 (km. 2+060 - km. 6+570) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+580) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

29

06.03.2018

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 ( km. 2+000 - km. 4+990) DJ 200 B ( km. 2+000 - km. 8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari.

30

19.03.2018

Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

31

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Judeţean Ilfov ca acționar la Societatea de Transport București SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni.

32

19.03.2018

Hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în municipiul București ca destinație de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov.

33

19.03.2018

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

34

19.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

35

19.03.2018

Hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava în vederea participării sportivului Diță Ștefan-Kaito la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfășura în Japonia, orașul Tokyo în luna aprilie 2018.

36

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov în ,, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București”, precum și completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București.

37

04.04.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 26/2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/ modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domneniul public al județului Ilfov.

38

04.04.2018

Hotărâre privind participarea președintelui Consiliului Judeţean Ilfov – membru al Delegației României la Comitetul European al Regiunilor la vizita de lucru organizată de Asociația Municipiilor din România.

39

04.04.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Munchen- Republica Federală Germania.

40

04.04.2018

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației radiologice mobile de roentgendiagnostic cu un post scopie-grafie, tip ZIEHM 8000 COMPACT, achiziționată prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.

41

04.04.2018

Hotărâre privind constatarea încetării numirii doamnei NEAGA VICTORIA din funcția de Director al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

42

04.04.2018

Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

43

04.04.2018

Hotărâre pentru aprobarea majorării cotizației anuale a Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membru al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

44

04.04.2018

Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

45

04.04.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei COJOCARU CONSTANŢA în funcţia de Director al Serviciului Judeţean de Dezinsecţie si Ecoîogizare Mediu Ilfov.

46

04.04.2018

Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate Ia Consiliul Local Dascălu.

47

04.04.2018

Hotărâre privind aprobarea noii structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

48

03.05.2018

Hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.135/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ,,Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie,, (DALI), pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov, DJ 101, km.12+970 (Baloteşti) -km.37+549(Sitaru).

49

03.05.2018

Hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale-Judeţul Ilfov, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moara Vlăsiei şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădiştea, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” Prioritatea de investiţie 6.1. ,,Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale” pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov DJ 101,km.12+970(Baloteşti)–km.37+549 (Sitaru)”.

50

03.05.2018

Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Cernica la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Cernica, judeţ Ilfov.

51

03.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Judeţului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiţii pe anul 2018.

52

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017.

53

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2018.

54

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

55

31.05.2018

Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

56

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

57

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.

58

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1.640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

59

31.05.2018

Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Vidra, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării), aflat în domeniul public al comunei Vidra.

60

31.05.2018

Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzii ,,Drum de lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 parțial, De 0/12), aflat în domeniul public al comunei Jilava.

61

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren - proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

62

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Balotești și administrarea Consiliului Local Balotești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

63

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Moara Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara Vlăsiei în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

64

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

65

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

66

31.05.2018

Hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

67

31.05.2018

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

68

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

69

31.05.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

70

31.05.2018

Hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov.

71

31.05.2018

Hotărâre privind desemnarea domnului Nicolae-Dan Cristea - Director Executiv Adjunct - Direcţia Investiţii - Consiliul Judeţean Ilfov în calitate de membr u provizoriu în cadrul Consiliul de Administraţie al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.

72

31.05.2018

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.

73

31.05.2018

Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ-Teritorială Buftea - Consiliul Local Buftea si cu Asociaţia Club Sportiv Shagya în vederea realizării "Campionatului Naţional de Anduranţă Ecvestră, Campionatul Balcanic de Anduranţă Ecvestră şi Concursului Internaţional de Anduranţă Ecvestră Cupa Shagya Ediţia a IV-a”.

74

21.06.2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 51/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

75

21.06.2018

Hotărâre privind aprobarea la nivelul Județului Ilfov a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelului și produselor lactate în anul școlar 2018-2019.

76

21.06.2018

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Măgurele Science Park”.

77

21.06.2018

Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Glina – Consiliul Local Glina, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

78

21.06.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

79

28.06.2018

Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România.

80

28.06.2018

Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

81

28.06.2018

Hotărâre privind deplasarea domnului PETRE POPEANGĂ - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Regiunea Podkarpackie, Republica Poloneză.

82

28.06.2018

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIŢĂ ALEXANDRINA în funcţia de Director al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

83

28.06.2018

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale existente în Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 31/2018.

84 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2018.
85 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 74/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.
86 26.07.2018 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.
87 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea proiectului „Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT– Județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte CP6/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” precum și a cheltuielilor aferente proiectului.
88 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Ilfov în domeniul energiei 2018 – 2025”.
89 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.
90 26.07.2018 Hotărâre aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, în proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.
91 26.07.2018 Hotărâre privind schimbarea sediului Consiliului Judeţean Ilfov.
92 26.07.2018 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni Republica Moldova.
93 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
94 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 153/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.
95 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 155/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste Lacul Snagov, în Periș”.
96 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 156/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.
97 26.07.2018 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum ,,strada Gării”, aflată în domeniul public al comunei Jilava.
98 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401 km. 6+520 (Centura București) – km. 19+000 (limita județului Giurgiu)”.
99 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6/2018 privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
100 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren-proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Constiture două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la interesecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea”.
101 26.07.2018 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 123/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.
102 26.07.2018 Hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor Ilfov, în vederea implementării ,,Proiectului de gestionare integrată a deșeurilor în județul Ilfov”.
103 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Constituirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 601 A și strada Rezervelor, în localitatea Chiajna, județul Ilfov”.
104 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ-ADIA ILFOV, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).
105 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamnadescu” Bălăceanca.