Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea larvelor insectelor de disconfort pe întreg arealul județului Ilfov. Astfel între 6.04 – 14.04.2017, dimineaţa, după cu ora 6.00, se va efectua tratamentul avio în interiorul localităților (aliniamente D.J., gropi gunoi şi alte focare), urmând ca în funcţie de starea vremii să comunicăm telefonic, cu 48 de ore înainte, ziua în care se va efectua tratamentul, în fiecare [...]
Comunicat de presă Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratamente pentru combaterea insectelor adulte de disconfort pe întreg arealul județului Ilfov. Astfel între 3.04 – 11.04.2017, începând cu orele 21:00, se va efectua tratamentul terestru în interiorul localităților (aliniamente D.J., gropi gunoi şi alte focare). Vom folosi insecticidul Aqua K’othrine din categoria biocide, avizat de Ministerul Sanatatii Publice, în doza de 50 ml/ha. Produsul este toxic pentru [...]
Consiliul Județean Ilfov a participat, în calitate de partener strategic asociat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, in cadrul proiectului „Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration” (D-STIR)”, la întâlnirea de debut din data de 22 și 23 februarie 2017, în Košice, Slovacia. Consiliul Județean Ilfov urmărește prin acest proiect să promoveze și să implementeze în viitoarele strategii și programe [...]
Județul Ilfov se poziționează în topul celor mai competitive județe din România. Astfel, consolidarea economiei județului Ilfov reprezintă una din prioritățile Consiliului Județean Ilfov, ca mijloc de sporire a bunăstării cetățenilor județului, concretizată prin întrepinderea unor măsuri precum: atragerea de investitori și capital, promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea unui cadru atractiv pentru cercetare-dezvoltare-inovare, precum și promovarea principiilor economiei verzi. Oraşul Măgurele renaşte în urma investiţiilor implementate [...]
            Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de promotor de proiect, a organizat în data de 25 ianuarie 2017 seminarul de informare “Energia geotermală în județul Ilfov” în cadrul proiectului “Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», localitatea Baloteşti, Comuna Baloteşti, judeţul Ilfov”, finanțat prin Programul RO 06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Granturile SEE [...]
Consiliul Județean Ilfov organizează în data de 15.06.2016, orele 10.00, la sediul Centrului Medico-Social Domnești, conferința de presă desfășurată cu prilejul finalizării proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico Social Domnești, judeţul Ilfov" Cod SMIS 17902. Proiectul cu o valoare totală de 3.962.998,62 lei, din care 63.537,30 lei contribuția proprie a Consiliului Județean Ilfov, este implementat în perioada 08.05.2012-30.06.2016 prin intermediul unei finanțări nerambursabile [...]
Image not available

Manastirea Pasărea

Palatul Mogoșoaia

Image not available

Sediul Consiliului Judeţean Ilfov

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.03.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2017.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ,,Licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor geotermale din perimetrul Balotești Nord”, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul ,,Valorificarea Resurselor de apă Geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III la proiectul ,,Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT - județul Ilfov” în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte CP4/2017 ,,Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2017-2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a contractului de închiriere a imobilului situat în municipiul București, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1 necesar pentru mutarea temporară a sediului Consiliului Judeţean Ilfov în vederea funcționării și desfășurării în bune condiții a activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov și a membrilor Consiliului Judeţean Ilfov pe perioada consolidării imobilului din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1 și a construirii unui corp nou de clădire din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.                                                                       

12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea aprobării garantării unui împrumut reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractat de către S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.02.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului BOTNARIU EMANUEL-GABRIEL.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în asociere cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov la proiectul Tinerii Ilfoveni– de la dialog la decizie, în vederea accesării fondurilor aferente Programului ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Dialogul structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

5. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 164/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorității administrației publice a județului Ilfov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.12.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2016.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA NORD EST.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației –Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de evaluare a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea delegării domnului Dan Valentin funcționar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu – Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, pentru a îndeplini atribuții de Director executiv al Camerei Agricole Județene Ilfov.

14. Diverse

- Proiect de hotărâre privind acordul pr elungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/31.08.2015 Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru

- Proiect de hotărâre privind acordul prelungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.121/18.12.2015 Unităţii Administrativ Teritorială Buftea

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Podpe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, în Domnești”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste râul Lacul Snagov, în Periș”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.

9. Diverse

   - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Institutul Intercultural Timişoara, Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale si Centrul de Resurse Economice si Educaţie pentru Dezvoltare la proiectul „Şcoala-Viitorul Comunităţii”, în vederea accesării fondurilor aferente POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie si competente” Prioritatea de investitii 10 (i) Obiective Specifice (O S ) 6 2, 6 3, 6 4, 6 6

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a trapezei și arhondaricului Mănăstirii Căldărușani, localitatea Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, județul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2016.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 116/31.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cardului european pentru Dizabilitate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Brănești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Brănești, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Moara- Vlăsiei la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Moara-Vlăsiei, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Spitalul Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” în vederea racordării sediului din localitatea Balotești al Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” la resursele de apă geotermală în scop terapeutic.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 127/2016 privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

        13. Diverse

13.1 Proiect de hotărâre  privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

13.2 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.128/2015 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor, precum şi a altor taxe asimilate acestora, de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2016.

13.3 Proiect de hotărâre privind delegarea domnului Dan Valentin funcţionar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu- Direcţia Economică, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, pentru a îndeplini atribuţii de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.09.2016

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Ilfov – mandat 2016-2020.

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în mandatul 2016-2020.

6. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea în mandatul 2016-2020.

7. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca în mandatul 2016-2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică a județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 95/2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației SPECT/CT/ tip MEDISO ANY SCAN achiziționată prin proiectul Reabilitare Modernizare Echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov finanțat prin POR 2007-2013 Axa 3.1 Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de Sănătate.

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

15. Proiect de hotarare privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Arhiviștilor ,,Dimitrie Onciul,, Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Comunele județului Ilfov – contribuții monografice,,

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal cu elemente de P.U.Z. – Dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov, localitățile Afumați, Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu,Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 106/08.08.2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 104/08.08.2016.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială – Vidra –Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ”Reparații școală Crețești”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 8.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Nasta Nicolae

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Minea Mircea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 – 2017.

4. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, în mandatul 2016-2020.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și DC 55 (km. 3+400)” – Varianta I.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorității Metropolitane de Transport București, în mandatul 2016-2020.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Ilfov, în mandatul 2016-2020.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Contestații privind Orientarea Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2016-2020.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, în mandatul 2016-2020.         

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2016-2020.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în mandatul 2016-2020.

19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2016-2020.

20. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2016-2020.

21. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2016-2020.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov pentru constituirea Comisiei județene privind incluziunea socială.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2016-2017.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA – Ilfov”.

26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APĂ CANAL Ilfov SA, în mandatul 2016-2020.

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în baza cărora președintele Consiliului Judeţean Ilfov numește și eliberează din funcție administratorul public.

29. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Mantu Mihaela Mariana în funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Ilfov.

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în oraș Voluntari.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – ediția 2016.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Județul Ilfov – ediția 2016.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 100400 lei, în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații urgență în sănătate necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordineaConsiliului Județean Ilfov.

37. Proiect de hotărâre pentru modificareaHotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 35/25.03.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

38. Proiect de hotărâre privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare, consolidare, modernizare, reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr.3079/08.05.2012 pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești, județul Ilfov”, Cod SMIS 17902, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea/extinderea și echiparea infrastructurii sociale

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)

46. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

47. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.41 din 25.03.2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

49. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

50. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității identificării unui  imobil pentru mutarea temporară a sediului  Consiliului Județean Ilfov

         52. Diverse.

52.1. Notă de informare privind participarea la cursul de perfecționare a aleșilor locali.

52.2 Notă de informare privind exercitarea controlului de legalitate asupra unor hotărâri adoptate de Consiliul Județean Ilfov.

52.3. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2016.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.07.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.05.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare acces și lucrări exterioare la unele clădiri din orașul Otopeni aflate în domeniul public și administrarea Consiliului Județean Ilfov”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.    

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Parohia Siliștea Snagovului și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.04.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/20.05.2015 referitoare la încheierea Acordurilor de parteneriat între Județul Ilfov, cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov și entitățile private în vederea accesări MĂSURII 19- Dezvoltarea locală a LEADER.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „STOB Regions - Succession and Transfer of Business in regions” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe finanțat de FEDR.

6. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov și Asociația Manieres pentru implementarea proiectului ,,Pe urmele Martei Bibescu”.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Fundaţia Pro Chitila pentru implementarea proiectului Festivalul ,,CHITILA FILM FEST”.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Şezătoarea Urbană pentru implementarea proiectului ,,CARAVANA CULTURALĂ”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități cultural-educative și artistice pe anul 2016 al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „ Povestile Dunării spuse de valurile ei”.

12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 25.03.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 51/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra, județul Ilfov în vederea înființării unui centru de informare și consiliere pentru copii în situații de risc” pentru proiectul ,,Creșterea calității serviciilor sociale oferite copiilor cu situații de risc din judul județului Ilfov prin reabiltarea, modernizarea și dotarea Centrului de Plasament nr. 7 Vidra”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Corbeanca la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Corbeanca, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/02.12.2013 ce vizează asocierea Județului Ilfov- Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Balotești în vederea realizări obiectivului ,,Modernizare, sistem rutier str. Broscari Intr. Punții, realizare, canalizare menajeră și pluvială și rețea de alimentare cu apă, str. Ion I.C. Brătianu, str. Broscari și Intrarea Punții”, comuna Balotești, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov la Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru soluționarea întâmpinărilor cu privire la propunerile de expropriere– lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA-BUCUREȘTI” tronson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș pentru anul 2016.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele asistate în centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pe anul 2016.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 12/03.02.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 107/17.11.2015, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov cu Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din alte unități administrativ teritoriale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării” – CLDR România, EUROLINK- Casa Europei, Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală-CINAQ și Asociația Regională de Dezbatere Oratorie și Retorică-ARDOR a Acordului de cooperare în vederea realizării evenimentului: Importanța prompvării femeilor în funcții de conducere- concept european cheie pentru creșterea competivității social-economice– Women on Board pentru ,,Marcarea Zilei Europei și a Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femeii și Bărbați”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2015, privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Județean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani, în proiectul: "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldăruşani", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5 1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.02.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2016.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 70/15.07.2015 ce vizează asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.     

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV SA”.

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 72/15.07.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN–HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.01.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 707/28.12.2015, de majorare a bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.    

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov.

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2015 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi a dreptului de servitute legală de trecere asupra terenului aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, pentru lucrarea „Extindere conducte distribuţie gaze naturale şi branşamente în incinta cartierului A.N.L. Henri Coandă din Voluntari, judeţ Ilfov”.

 

Strategia "Orizont 2020"

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 158860