COMUNICAT DE PRESĂ Soluții pentru criza forței de muncă Campania de informare pe învățământul dual, în linie dreaptă în județul Ilfov Începe campania de promovare a învățământului dual! Primul pas este o analiză clară a nevoilor, a cerințelor și a provocărilor. Despre toate acestea au discutat azi, la sediul Camerei de Comerț Româno-Germane oameni de afaceri, profesori și autorități. Învățământul dual este o formă de învățământ dedicată absolvenților de gimnaziu, organizată doar [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor a fost dezbătut azi, în prezența a aproape 200 de oameni: specialiști pe mediu, reprezentanți ai administrațiilor publice și cetățeni din Ilfov. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) este un document de planificare strategică pentru gestionarea integrată a gunoiului, care a fost realizat de firma de consultanță Ramboll și care a fost avizat de experții Comisiei Europene, prin Jaspers.  Lucia Varga, fost ministru al Mediului, consilier al președintelui CJ Ilfov, Marian [...]
Vedeți pe Facebook postarea președintelui Consiliului Județean Ilfov: https://www.facebook.com/137220323046736/posts/2323884201046993/ În calitate de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Marian Petrache a reprezentat UNCJR (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România) la discuțiile de la Ministerul Fondurilor Europene pentru perioada de programare 2021-2027 și a vorbit despre descentralizarea obținerii fondurilor europene.
ANUNȚ DE PRESĂ Dezbatere publică pe Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Consiliul Județean Ilfov îi invită pe toți cei interesați să își exprime punctul de vedere  privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor  joi, 16 ianuarie, ora 15.00, la Hotel Intercontinental, etaj 1, Sala Rondă. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) este un document de planificare strategică pentru gestionarea integrată a gunoiului, care a fost realizat de firma de consultanță Ramboll și care a fost avizat de experții Comisiei Europene, prin [...]
ANUNȚ DE PRESĂ Gala Excelenței în Educație Cei mai buni elevi din Ilfov și profesorii lor vor fi premiați la Gala Excelenței în Educație, joi, 19 decembrie, începând cu ora 13.00 la Centrul Cultural „Ion Manu” din Otopeni, strada 23 August, nr. 8. 60 de copii din școlile și liceele ilfovene au obținut locuri pe podium la olimpiadele și concursurile naționale de matematică, geografie, fizică, chimie, pictură sau port popular. Elevii vor primi diplome, dulciuri și bani – între 500 și 1 000 de lei, iar profesorii lor sume [...]
COMUNICAT DE PRESĂ Spectacol de Crăciun cu video mapping pe cea mai înaltă clădire din Ilfov Vineri, 20 decembrie, va avea loc la Măgurele, în Piața Centrală, spectacolul “Crăciun de poveste”. Cel mai așteptat moment va fi sosirea Moșului. Anul acesta Moșul se va adapta specificului din Laser Valley și va fi hi-tech. Moș Crăciun va fi proiectat HD pe cea mai înaltă clădire din județ – turnul IFA (Institutul de Fizică Atomică), cu o înălțime de peste 30 de metri.Pentru că picioarele nu îl mai țin la fel ca în [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.12.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Orașului Măgurele, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Bragadiru, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Măgurele, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400).”

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Județean Ilfov nr.107/2015 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2016 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu al Asociației ,,Ilfov Business Hub”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019 privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.104/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.105/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei.

14. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.11.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei la cea de-a 25-a aniversare a Comitetului European al Regiunilor în perioada 4-5 decembrie 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii Fortului 13 Jilava –Monument istoric (clasificarea IF II-m-A-21037) din domeniul public al statului și administrarea Penitenciarului București- Jilava în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2019

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2019.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/2019 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Anexa

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2019-2020.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.72/2018, privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.

14. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Petrăchioaia, județul Ilfov de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciolpani a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, Dc 245 și DC 673) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 16/2019.

17. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș, Revoluției și Ștrandului) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2019.

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

19. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos.

21. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Consiliul Local Nuci.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – EDIȚIA 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construirea unui sens giratoriu la intersecția drumului județean DJ 602, km. 18+900 (Dârvari), cu drumul județean DJ 601, km. 5+500 (Ciorogârla), asigurarea scurgerii apelor pe DJ 601, în zona râului Ciorogârla”.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de amenajare a unei trapeze pentru persoanele nevoiașe, la demisolul clădirii Muzeului din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul privat al Municipiului București și administrarea Primăriei Municipiului București în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unei suprafețe de teren situate în București.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov (Asociația).

15. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

16. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.09.2019

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind realizarea ,,Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a României”.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.08.2019

Dispoziție Convocare

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 13.08.2019.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele asociații cluburi sportive în vederea participării la acțiuni sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 87/13.08.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.08.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 123/2018.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului - teren în suprafață de 30mp, situat în Buftea, str. Știrbei, nr. 36, în vederea derulării proiectului ,,Monument comemorativ dedicate Reginei Maria a României.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Judțean Ilfov a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș și Revoluției), aflate în domeniul public al Orașului Măgurele.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/2019 privind deplasarea unui delegații a Consiliuui Județean Ilfov în Munchen-Republica Federală Germania.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ – Teritoriale – consilii locale din Județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Ilfov 2019-2023

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ – Teritorială Buftea – Consilul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Club Sportiv Juniors Berceni în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean, în fazele finale organizate de Federația Română de Fotbal.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Club AS SCF ARD Snagov în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean în fazele naționale, internaționale și în campionatele organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.07.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.38/2017 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2019.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de reparații, renovare și reabilitare Arhondaric la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

9. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2019

Convocator

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 14 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 39/2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019.

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiective de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren necesar construirii unei case de tip familial pentru copiii rezidenți din Centrul de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme altenative de protecție.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.05.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.04.2019

Convocator

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.14/2018 și nr.108/2016) privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.111/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.15/2018 și nr.114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare – strada Gării, comuna Jilava, județul Ilfov”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2018 (pentru modificarea Hotărâri Consiliului Județean Ilfov nr.44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

18. Proiect de hotărâre privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov– Consiliul Județean Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Academician Prof. dr. Nicolae Victor Zamfir.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Prof. dr. Gérard Mourou.

21. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

22. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-aPartea a IV-a Partea a V-a Partea a VI-aPartea a VII-aPartea a VIII-a Partea a IX-a Partea a X-a Partea a XI-a Partea a XII-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.03.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Voicu Vincențiu.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și a dreptului de servitute legală de trecere asupra imobilului aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru lucrarea ,,Racordarea blocului alimentar la rețeaua de gaze”, imobil situat în Bulevardul Voluntari nr. 94-96, orașul Voluntari, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, un deziderat pentru comunități fără deșeuri”, finanțat de către Fondul pentru Mediu prin ,,Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, precum și a chetuielilor aferente proiectului.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economică la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Amanajare Parcaje pe DJ 200, în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unui spațiu medical aflat în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Poliției Rutiere și unele UAT-uri din județul Ilfov în vederea derulării proiectului ,,Siguranța rutieră în unele școli din județul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, unele unități administrativ teritoriale-consilii locale din județul Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea derulării proiectului ,,Sportul pentru toți”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 45/1999 privind însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

12. Diverse

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.03.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Niță Mihai Sandu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Cornetu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Cornetu, județ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Dobroești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești, județ Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2019-2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

7. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a + Partea a IV-a + Partea a V-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

8. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, DC 245 și DC 673), aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Ilfov, România și Comunitatea Autonomă Madrid, Regatul Spaniei.

12. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare –DJ 602A, Buftea – județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Neagu Victor.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită unor asociații constituite la nivelul județului Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.12.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2018.

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.63/2014 privind accesarea fondurilor aferente Programului RO 06 – Energie Regenerabilă RONDINE, Mecanismul Financiar SEF 2009 – 2014 prin depunerea proiectului ,,Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești pentru depunerea de energie termică”.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov ca membru în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub - IBH”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participație în vederea înființării parcului științific și tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile și beneficiile sociale al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de servicii de asistență tehnică între județul Ilfov – UAT Consiliul Județean Ilfov și Banca Europeană de Investiții prin European Investment Advisory Hub.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Platforma online pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov”finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte nr. CP 10/2018 – more (MySMIS: POCA/351/2/1) „ Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”, precum și a cheltuielilor aferente proiectului.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administarea Consiliului Local Voluntari a unor imobile (teren și construcție), situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării unui proiect pilot de către județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul programului ,,Science meets Parliaments/Science meets Regions”.

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.58/2018 privid aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale screening auditiv pentru otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.11.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.54/2018 aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Dobroești - Consiliul Local Dobroești județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional STB SA.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.10.2018

Convocator

4. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2018.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 119/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2019.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.26/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/ modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2018-2019.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special –Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2018-2019.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2018 privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+025) DJ 301 (km. 2+070 - km. 4+888) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+493) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

13. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Ilfov și Oficiul Național al Registrului Comerțului.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asistență tehnică dintre Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 11270/2004 încheiat între Consiliul Județean Ilfov și reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,Dr. Maria Burghele” Buftea.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului situat în Municipiul București, str. Ernest Djuvara nr. 3 – 5, sector 6.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare pentru preluarea drepului de concesiune asupra terenului situat în str. Ernest Djuvara nr. 7, sector 6, București ce face obiectul contractului de concesiune nr. 4293/09.04.2008.

20. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unor spații medicale aflate în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea Județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului incubatorului de afaceri ,,Ilfov Bussines Hub”.

24. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea întreprinderii demersurilor legale, oportune încheierii unor cooperări, de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în scopul acoperirii unor segmente de dezvoltare.

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune , în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu,, Bălăceanca.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor, a valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene din județul Ilfov și realizării de noi plantații rutiere pe aliniamentele acestora.

27. Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum național, DN 1M, km. (0+000 – 1+313) (anterior DJ 111 km. 3+237 – km. 4+550) din domeniul public al statului și administarrea Ministerului Transporturilor – C.N.A.I.R. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, precum și declararea acestuia din categoria drumurilor de interes național în categoria drumurilor de interes județean.

28. Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum național, DN 1L, km. 0+000 – 4+600 (anterior DJ 101M km. 0+000 –4+600) din domeniul public al statului și administarrea Ministerului Transporturilor – C.N.A.I.R. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, precum și declararea acestuia din categoria drumurilor de interes național în categoria drumurilor de interes județean.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.10.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind deplasarea vicepreședintelui Consiliului Județean Ilfov, domnul Popeangă Petre, în Orașul Sofia–Republica Bulgaria, în vederea participării la a 7-a ediție a Forumului Anual al Strategiei Dunării.

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.09.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 05.09.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a României” în cadrul programului CENTENARULUI MARII UNIRI derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

5. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov însoțit de un specialist din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Bruxelles–Belgia.

6. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu –Republica Populară Chineză.

7. Diverse.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.08.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Găneasa –Consiliul Local Găneasa județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov și a unei echipe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Bruxelles –Belgia.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 14/2018 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 108/2016), privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2018 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 114/2017), privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov - DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale prin consiliile locale din județul Ilfov în vederea realizării acțiunii ,,Prevenirea și combaterea insectelor de disconfort în județul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu –Republica Populară Chineză.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.08.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a)privind aprobarea participării Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov- Serviciu Stare Civilă din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul ,,Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă- SIIEASC’’ din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 finanțat de FEDR.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.07.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2018.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 74/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

5. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea proiectului „Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT– Județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte CP6/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” precum și a cheltuielilor aferente proiectului.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Ilfov în domeniul energiei 2018 – 2025”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.

8. Proiect de hotărâre aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, în proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni Republica Moldova.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 153/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 155/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste Lacul Snagov, în Periș”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 156/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.

15. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum ,,strada Gării”, aflată în domeniul public al comunei Jilava.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401 km. 6+520 (Centura București) – km. 19+000 (limita județului Giurgiu)”.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6/2018 privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren-proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Constiture două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la interesecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea”.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 123/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor Ilfov, în vederea implementării ,,Proiectului de gestionare integrată a deșeurilor în județul Ilfov”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Constituirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 601 A și strada Rezervelor, în localitatea Chiajna, județul Ilfov”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ-ADIA ILFOV, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.06.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 51/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Județului Ilfov a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelului și produselor lactate în anul școlar 2018-2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Măgurele Science Park”.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Glina – Consiliul Local Glina, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre (partea I, partea a II-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1.640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Vidra, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării), aflat în domeniul public al comunei Vidra.

12. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzii ,,Drum de lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 parțial, De 0/12), aflat în domeniul public al comunei Jilava.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren - proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Balotești și administrarea Consiliului Local Balotești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Moara Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara Vlăsiei în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.05.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.135/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ,,Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie,, (DALI), pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov, DJ 101, km.12+970 (Baloteşti) -km.37+549(Sitaru).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale-Judeţul Ilfov, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moara Vlăsiei şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădiştea, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” Prioritatea de investiţie 6.1. ,,Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale” pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov DJ 101,km.12+970(Baloteşti)–km.37+549 (Sitaru)”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Cernica la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Cernica, judeţ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Judeţului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiţii pe anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.03.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Judeţean Ilfov ca acționar la Societatea de Transport București SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni..

5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în municipiul București ca destinație de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

7. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava în vederea participării sportivului Diță Ștefan-Kaito la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfășura în Japonia, orașul Tokyo în luna aprilie 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 06.03.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

4. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A ( km. 0+000 - km. 5+110) DJ 602( km. 36+890 - km. 39+970) DJ 602A (km. 0+000 - km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 - km. 22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru.

6. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A ( km. 13+100 - km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 ( km. 0+000 - km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni.

8. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+060) DJ 301 (km. 2+060 - km. 6+570) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+580) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

9. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 ( km. 2+000 - km. 4+990) DJ 200 B ( km. 2+000 - km. 8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.02.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

6. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a domnului MIHALEA ILIUȚĂ din funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 137/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)”, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu –Buciumeni/Buftea”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico - economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 115/2017HCJI privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

13. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Paris – Republica Franceză.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov Consiliului Județean Ilfov a unui contract de comodat pentru preluarea în folosință gratuită a unor spații de la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02406 București în vederea desfășurării activității specifice Centrului Militar Județean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului Ilfov, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov identificat prin CF nr. 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF nr. 119037, nr. 119038 și nr. 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2017.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.12.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2017.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”(DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101, Km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)”.

6. Proiect de hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 165/20.12.2016, pentru anul fiscal 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2017

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 92/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere aferentă imobilului situat în comuna Cernica, județul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,,Măgurele Science Park” constitută între Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN – HH, Consiliul Local Măgurele Primăria Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs.

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.11.2017

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.10.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2017.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Ilfov și admnistrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General București a unor suprafețe de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Asociația Ecvestră Western Dream în vederea participării sportivei Nicole Drăghici la Concursul Internațional de la Roosental (Olanda) ce se va desfășura în perioada 30.11.2017 – 03.12.2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.10.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 43/2017 privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu– Consiliul Local Gruiu, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.09.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 85/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de conservare – restaurare a picturii murale de la Biserica Sfântul Nicolae din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2017-2018.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a unei Convenții pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap.

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalațiilor radiologice mobile achiziționate prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere către S.C. RAJA S.A. Constanța în vederea realizării și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.08.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 66/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov și a unei echipe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Spania.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/2017 privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 79/2017 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea Consiliul Local    Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării ,,Campionatului Balcanic de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră”.

10. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2017.

11. Diverse - Proiect nr.1 si Proiect nr.2

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.07.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare ,,Studiul de piață imobiliară privind clădirile de birouri situate în București”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2017.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/26.04.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,Dotarea învățământului preșcolar și universitar cu resurse și tehnologii interactive” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 20/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta I”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, aflate în domeniul public al județului Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov, a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al județului Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații situate în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflate în domeniul public al județului Ilfov pentru desfășurarea activității Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind ridicarea ipotecii și a interdicțiilor de înstrăinare prezente în contractul de vânzare-cumpărare a Cabinetului Medical Individual Stomatologic ,,DR. TOMA CORNELIA”.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 122/2016 privind stabilirea îndemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov – mandat 2016-2020.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

17. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu - Republica Populară Chineză.

18. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unității Administrativ Teritoriale - Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 59/2017 privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și în administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 25/2017 pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru protecția Copilului a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pshiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale reorganizării structurii organizatorice a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, Șoseaua Afumați nr. 94-98, județul Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în comuna Periș, județul Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico– economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea și Reabilitarea drumului județean DJ 100, de la km. 11+000 la km. 12+220, în localitatea Ștefănești, județul Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.780.000 lei ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Akerhus County Council- Norvegia (lider de proiect), Ministerul Mediului (România), The Municipality of Skedsmo (Norvegia), Innovhub/Metropolitan City of Milano (Italia), Brandenburg Region (Germania) Barcelona Metropolitan Area (Spania), Stockholm County Council (Suedia), Krakow Metropolitan Area (Polonia) la proiectul SMART EDGE în cadrul Programului Transnaţional INTERREG EUROPE, Apelul 3.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017 – 2021”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției cadru ce se va încheia între Președintele Consiliului Judeţean Ilfov și primarii unităților administrativ teritoriale din județul Ilfov care nu au constituite structuri de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/2016 privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a asigurării serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.04.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/2017 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/27.03.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2017.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Tudorache Rizia – vicepreședinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Moldova – Raionul Ialoveni în perioada 29.04.2017-01.05.2017.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 160/20.12.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 162/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,SABAR ILFOV SUD”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită, din bugetul local al U.A.T. Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico- Economică la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și Strada Independenței respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Strada Agricultori, în Orașul Buftea”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unui Protocol de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci (Sf. Nicolae – Sitaru) în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2017.

20. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub – IBH”.

21. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Petrache Marian președinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Elenă – Salonic și Veria – Unitatea Regională Imathia a Regiunii Macedonia Centrală.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în Municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.

- Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociaţiei „Măgurele Science Park”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.03.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2017.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ,,Licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor geotermale din perimetrul Balotești Nord”, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul ,,Valorificarea Resurselor de apă Geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III la proiectul ,,Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT - județul Ilfov” în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte CP4/2017 ,,Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2017-2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a contractului de închiriere a imobilului situat în municipiul București, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1 necesar pentru mutarea temporară a sediului Consiliului Judeţean Ilfov în vederea funcționării și desfășurării în bune condiții a activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov și a membrilor Consiliului Judeţean Ilfov pe perioada consolidării imobilului din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1 și a construirii unui corp nou de clădire din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.                                                                       

12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea aprobării garantării unui împrumut reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractat de către S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.02.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului BOTNARIU EMANUEL-GABRIEL.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în asociere cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov la proiectul Tinerii Ilfoveni– de la dialog la decizie, în vederea accesării fondurilor aferente Programului ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Dialogul structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

5. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 164/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorității administrației publice a județului Ilfov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.12.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2016.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA NORD EST.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației –Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de evaluare a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea delegării domnului Dan Valentin funcționar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu – Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, pentru a îndeplini atribuții de Director executiv al Camerei Agricole Județene Ilfov.

14. Diverse

- Proiect de hotărâre privind acordul pr elungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/31.08.2015 Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru

- Proiect de hotărâre privind acordul prelungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.121/18.12.2015 Unităţii Administrativ Teritorială Buftea

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Podpe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, în Domnești”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste râul Lacul Snagov, în Periș”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.

9. Diverse

   - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Institutul Intercultural Timişoara, Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale si Centrul de Resurse Economice si Educaţie pentru Dezvoltare la proiectul „Şcoala-Viitorul Comunităţii”, în vederea accesării fondurilor aferente POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie si competente” Prioritatea de investitii 10 (i) Obiective Specifice (O S ) 6 2, 6 3, 6 4, 6 6

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a trapezei și arhondaricului Mănăstirii Căldărușani, localitatea Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, județul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2016.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 116/31.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cardului european pentru Dizabilitate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Brănești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Brănești, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Moara- Vlăsiei la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Moara-Vlăsiei, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Spitalul Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” în vederea racordării sediului din localitatea Balotești al Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” la resursele de apă geotermală în scop terapeutic.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 127/2016 privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

        13. Diverse

13.1 Proiect de hotărâre  privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

13.2 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.128/2015 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor, precum şi a altor taxe asimilate acestora, de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2016.

13.3 Proiect de hotărâre privind delegarea domnului Dan Valentin funcţionar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu- Direcţia Economică, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, pentru a îndeplini atribuţii de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.09.2016

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Ilfov – mandat 2016-2020.

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în mandatul 2016-2020.

6. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea în mandatul 2016-2020.

7. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca în mandatul 2016-2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică a județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 95/2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației SPECT/CT/ tip MEDISO ANY SCAN achiziționată prin proiectul Reabilitare Modernizare Echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov finanțat prin POR 2007-2013 Axa 3.1 Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de Sănătate.

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

15. Proiect de hotarare privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Arhiviștilor ,,Dimitrie Onciul,, Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Comunele județului Ilfov – contribuții monografice,,

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal cu elemente de P.U.Z. – Dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov, localitățile Afumați, Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu,Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 106/08.08.2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 104/08.08.2016.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială – Vidra –Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ”Reparații școală Crețești”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 8.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Nasta Nicolae

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Minea Mircea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 – 2017.

4. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, în mandatul 2016-2020.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și DC 55 (km. 3+400)” – Varianta I.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorității Metropolitane de Transport București, în mandatul 2016-2020.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Ilfov, în mandatul 2016-2020.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Contestații privind Orientarea Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2016-2020.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, în mandatul 2016-2020.         

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2016-2020.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în mandatul 2016-2020.

19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2016-2020.

20. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2016-2020.

21. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2016-2020.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov pentru constituirea Comisiei județene privind incluziunea socială.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2016-2017.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA – Ilfov”.

26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APĂ CANAL Ilfov SA, în mandatul 2016-2020.

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în baza cărora președintele Consiliului Judeţean Ilfov numește și eliberează din funcție administratorul public.

29. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Mantu Mihaela Mariana în funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Ilfov.

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în oraș Voluntari.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – ediția 2016.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Județul Ilfov – ediția 2016.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 100400 lei, în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații urgență în sănătate necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordineaConsiliului Județean Ilfov.

37. Proiect de hotărâre pentru modificareaHotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 35/25.03.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

38. Proiect de hotărâre privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare, consolidare, modernizare, reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr.3079/08.05.2012 pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești, județul Ilfov”, Cod SMIS 17902, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea/extinderea și echiparea infrastructurii sociale

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)

46. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

47. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.41 din 25.03.2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

49. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

50. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității identificării unui  imobil pentru mutarea temporară a sediului  Consiliului Județean Ilfov

         52. Diverse.

52.1. Notă de informare privind participarea la cursul de perfecționare a aleșilor locali.

52.2 Notă de informare privind exercitarea controlului de legalitate asupra unor hotărâri adoptate de Consiliul Județean Ilfov.

52.3. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2016.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.07.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.05.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare acces și lucrări exterioare la unele clădiri din orașul Otopeni aflate în domeniul public și administrarea Consiliului Județean Ilfov”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.    

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Parohia Siliștea Snagovului și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.04.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/20.05.2015 referitoare la încheierea Acordurilor de parteneriat între Județul Ilfov, cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov și entitățile private în vederea accesări MĂSURII 19- Dezvoltarea locală a LEADER.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „STOB Regions - Succession and Transfer of Business in regions” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe finanțat de FEDR.

6. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov și Asociația Manieres pentru implementarea proiectului ,,Pe urmele Martei Bibescu”.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Fundaţia Pro Chitila pentru implementarea proiectului Festivalul ,,CHITILA FILM FEST”.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Şezătoarea Urbană pentru implementarea proiectului ,,CARAVANA CULTURALĂ”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități cultural-educative și artistice pe anul 2016 al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „ Povestile Dunării spuse de valurile ei”.

12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 25.03.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 51/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra, județul Ilfov în vederea înființării unui centru de informare și consiliere pentru copii în situații de risc” pentru proiectul ,,Creșterea calității serviciilor sociale oferite copiilor cu situații de risc din judul județului Ilfov prin reabiltarea, modernizarea și dotarea Centrului de Plasament nr. 7 Vidra”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Corbeanca la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Corbeanca, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/02.12.2013 ce vizează asocierea Județului Ilfov- Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Balotești în vederea realizări obiectivului ,,Modernizare, sistem rutier str. Broscari Intr. Punții, realizare, canalizare menajeră și pluvială și rețea de alimentare cu apă, str. Ion I.C. Brătianu, str. Broscari și Intrarea Punții”, comuna Balotești, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov la Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru soluționarea întâmpinărilor cu privire la propunerile de expropriere– lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA-BUCUREȘTI” tronson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș pentru anul 2016.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele asistate în centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pe anul 2016.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 12/03.02.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 107/17.11.2015, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov cu Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din alte unități administrativ teritoriale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării” – CLDR România, EUROLINK- Casa Europei, Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală-CINAQ și Asociația Regională de Dezbatere Oratorie și Retorică-ARDOR a Acordului de cooperare în vederea realizării evenimentului: Importanța prompvării femeilor în funcții de conducere- concept european cheie pentru creșterea competivității social-economice– Women on Board pentru ,,Marcarea Zilei Europei și a Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femeii și Bărbați”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2015, privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Județean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani, în proiectul: "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldăruşani", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5 1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.02.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2016.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 70/15.07.2015 ce vizează asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.     

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV SA”.

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 72/15.07.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN–HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.01.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 707/28.12.2015, de majorare a bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.    

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov.

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2015 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi a dreptului de servitute legală de trecere asupra terenului aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, pentru lucrarea „Extindere conducte distribuţie gaze naturale şi branşamente în incinta cartierului A.N.L. Henri Coandă din Voluntari, judeţ Ilfov”.

 

Strategia "Orizont 2020"

Calendar evenimente

Ianuarie 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 159912