CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 06.01.2022, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale de execuție vacante astfel:

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID post 537506)  din cadrul Biroului Asistență Socială și Sănătate,

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 06.01.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNT

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

ATRIBUTIILE POSTULUI

NOTA ACCES IN INSTITUTIE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Sari la conținut