CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 20.01.2022, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unor funcții publice locale de execuție vacante astfel:

Având în vedere prevederile  art. 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea 203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea  concursului de recrutare pentru următoarele funcții publice locale de execuție:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 455914) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură – Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 420584) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură – Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 455922) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură – Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 550689) din cadrul cadrul Serviciului Managementul Mediului – Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID 537464) din cadrul cadrul Biroului Coordonare Administratie Publica Locala – Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 20.01.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNT

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

ATRIBUTIILE POSTULUI

NOTA ACCES IN INSTITUTIE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30.  Persoana de contact: Silvia Colovai, consilier, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională. Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut