Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și Durata timpului de muncă pentru posturile scoase la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 15..02.2022, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice locale de execuție vacante:

  • auditor, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Audit Public Intern
  • auditor, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Audit Public Intern
  • auditor, gradul profesional asistent din cadrul  Serviciului Audit Public Intern

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 15.02.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNT CONCURS

ATRIBUTII POSTURI

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

OPIS DOCUMENTE INSCRIERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

NOTA ACCES INSTITUTIE

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sect.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30. Persoana de contact: Toma Gabriela-Andreea, consilier, grad profesional asistent – Biroul Resurse Umane- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și  Formare Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/212.56.93, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut