Având în vedere prevederile art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior (ID post 351397) din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția de Investiții- Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 351339) din cadrul Serviciului Informatizare și Suport IT – Direcția Comunicare și Mass Media.
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant (ID post 351330) din cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială – Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 15.03.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNT CONCURS

ATRIBUTII POSTURI

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

OPIS DOCUMENTE INSCRIERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

NOTA ACCES INSTITUTIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30. Persoana de contact: Toma Andreea-Gabriela, consilier, grad profesional asistent – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/212.56.93, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţionari publici de execuție”.

Sari la conținut