Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 537507)  din cadrul Biroului Asistență Socială și Sănătate.
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 537462)  din cadrul Biroului Coordonare Administrație Publică Locală- Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 421892)  din cadrul Serviciului Cooperare Coordonare UAT-uri – Direcția Coordonare UAT-uri -Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (ID post 351433)  din cadrul Compartimentului Juridic-Contencios -Serviciul Juridic-Contencios, Avizare Legalitate Acte- Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 14.04.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ CONCURS

ATRIBUTII POSTURI

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

OPIS DOCUMENTE INSCRIERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sect.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30. Persoana de contact: Eva- Maria TOADER, consilier, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/212.56.93, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri – Funcţionari publici de execuție”.

Sari la conținut