Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 455916)  din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură -Direcția Mediu și Mobilitate -Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

  Probele stabilite pentru concurs:                              

  • Proba scrisă: 09.05.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ CONCURS

ATRIBUTIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

OPIS DOCUMENTE INSCRIERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Silvia IONIȚĂ, consilier, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut