Având în vedere prevederile art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 351371) din cadrul Biroului Patrimoniu – Direcţia Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială;
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent (ID post 550695) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale- Direcția Inovare și Cooperare – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 537512) din cadrul Serviciului Cooperare Internă şi Internatională – Direcția Inovare și Cooperare – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                            

  • Proba scrisă: 11.07.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Condiţiile generale necesare ocupării funcţiei publice sunt prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la condiția generală prevăzută de art.465 alin(1) lit.e), în ceea ce privește condiția apt din punct de vedere „psihologic”, atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică, vor fi respectate prevederile art.613 din Codul Administrativ.

Sari la conținut