Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 351355) din cadrul Serviciului Buget, Venituri şi Cheltuieli – Direcție economică;
  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID post 537491) din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția de Investiții -Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;

Durata timpului de muncă pentru posturile scoase la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 11.08.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI CONSILIER PRINCIPAL ACHIZIȚII

ATRIBUȚIILE POSTULUI CONSILIER SUPERIOR BUGET

BIBLIOGARAFIE ȘI TEMATICA CONSILIER PRINCIPAL ACHIZIȚII

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA CONSILIER SUPERIOR BUGET

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

Condiţii generale necesare ocupării funcţiei publice  sunt prevăzute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la condiția generală prevăzută de art.465 alin(1) lit.e), în ceea ce privește condiția apt din punct de vedere „psihologic”, atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică, vor fi respectate prevederile art. 613 din Codul Administrativ.

Sari la conținut