Potrivit prevederilor art.478 alin.(1), alin.(2) și alin. (3), art.479 alin.(1) lit.a), c), d) și alin.(2)  coroborat cu art.597 alin. (1) lit h) și art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 126^1 și 127 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și funcționarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ilfov organizează concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condiițiile legale în acest sens.

Desfășurarea concursului:     

  • Proba scrisă: 14.12.2022, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise (data și ora vor fi comunicate ulterior).

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS PROMOVARE FUNCȚII PUBLICE

MODEL ADEVERINȚE DE VECHIME

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00, la  Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională. Persoana de contact: Toma Andreea-Gabriela, consilier, grad profesional asistent – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională. Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut