Având în vedere prevederile  art.618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile alin.(1) lit.b),  alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 80/2022  privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent (ID post 351311) din cadrul Compartimentului Activități Speciale.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                             

  • Proba scrisă: 10.01.2023, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Toader Eva-Maria, consilier, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţionari publici de execuție”.

Sari la conținut