Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare pentru funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior (ID post 351371) din cadrul Biroului Patrimoniu – Direcția Arhitect Șef, Urbanism, Planificare și Amenajare Teritorială.

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 20.03.2023, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚĂ DE VECHIME

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5,   sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Toma Andreea-Gabriela, consilier asisitent- Biroul Resurse Umane-Serviciul Resurse Umane, Evaluare și  Formare Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție’’.

Sari la conținut