Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concursului de recrutare pentru funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior (ID post 550697 ) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale – Direcția Inovare și Cooperare -Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
  • concursului de recrutare pentru funcția publică locală de execuție vacantă de consilier juridic, grad profesional asistent (ID 351431 ) din cadrul Compartimentului Juridic-Contencios – Serviciul Juridic-Contencios, Avizare Legalitate Acte- Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 30.03.2023, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI COSILIER JURIDIC ASISTENT

ATRIBUȚIILE POSTULUI CONSILIER SUPERIOR DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROGRAME DE  DEZVOLTARE / DIRECȚIA INOVARE ȘI COOPERARE

BIBLIGRAFIE ȘI TEMATICĂ COSILIER JURIDIC ASISTENT

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ CONSILIER SUPERIOR DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROGRAME DE  DEZVOLTARE / DIRECȚIA INOVARE ȘI COOPERARE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5,   sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Ioniță Silvia, consilier superior- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție’’.

Sari la conținut