Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile alin.(1) lit.b),  alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023  privind reglementarea unor măsuri în domneiul ocupării posturilor în sectorul bugetar, vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice locale de execuție vacantă de:

– consilier, clasa I, grad profesional superior (ID post 351349) din cadrul Compartimentului Salarizare -Serviciul Contabilitate, Salarizare -Direcţia Economică.

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 30.10.2023, ora 10.00.
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚĂ DE VECHIME

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5,   sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoane de contact: Toma Florentina – Vasilica, consilier superior- Biroul Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție’’.

Sari la conținut