Potrivit prevederilor art.478 alin.(1), alin.(2) și alin. (3), art.479 alin.(1) lit.a), c), d) și alin.(2)  coroborat cu art.597 alin. (1) lit h) și prevederile art. VII, alin. (38) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Anexei nr. 10 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioaree, Consiliul Județean Ilfov organizează concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condiițiile legale în acest sens.

Desfășurarea concursului:     

–    Verificarea eligibilității candidațiilor, în termenul stabilit de lege.

  • Proba scrisă: 17.04.2024, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției, doar de acei candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ- RESURSE UMANE

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ –  Serviciul Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritoriala

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ – Serviciul Cooperare Internă și Internațională

BIBLIOGRAFIE + TEMATICĂ – Serviciul Juridic -Contencios

Adeverință în muncă și în specialitatea studiilor – formular TIP

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul: 15.03-03.04.2024.
 Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00, la  Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.
Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 04-10.04.2024 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției noastre și pe pagina de internet www.cjilfov.ro.

Sari la conținut