Potrivit prevederilor art.478 alin.(1), alin.(2) și alin. (3), art.479 alin.(1) lit.a), c), d) și alin.(2)  coroborat cu art.597 alin. (1) lit h) și prevederile art. VII, alin. (38) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Anexei nr. 10 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioaree, Consiliul Județean Ilfov organizează concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condiițiile legale în acest sens.

Desfășurarea concursului:     

–    Verificarea eligibilității candidațiilor, în termenul stabilit de lege.

  • Proba scrisă: 17.04.2024, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției, doar de acei candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

MODEL ADEVERINȚA DE VECHIME ȘI SPECIALITATEA STUDIILOR

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00, la  Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională. Persoana de contact:  Matei Sanda-Melania, consilier, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut