Plata taxelor se poate face online prin platforma ghișeul.ro . 

Direcția Investiții

Începând cu 12.03.2020 orice document care necesită analiză din partea Direcției Investiții (Sesizări, petiții, situații de lucrări, facturi, corespondență, etc.) se va transmite online după cum urmează:

1.Serviciul Administrare Drumuri Județene: drumuri@cjilfov.ro

2.Serviciul Lucrări Publice: serv_investitii@cjilfov.ro

3.Serviciul Achiziții Publice: serv_investitii@cjilfov.ro

4.Biroul Patrimoniu: serv_investitii@cjilfov.ro

5.Biroul Monitorizare Contracte Asociere: contracteasociere@yahoo.com

Totodată Direcția Investiții va transmite răspunsurile tot on-line în termen legal

1. Documentele necesare pentru obținerea acordului de utilizare a zonei drumului județean sunt prezentate în documentul anexat.

2. Toate documentele se vor depune online (scanate) la adresa de e-mail: acord.drumuri@cjilfov.ro

3. După transmiterea documentației, aceasta va intra în analiză și se pot solicita online clarificări.

4. În momentul eliberării acordului se va înștiința beneficiarul în vederea achitării tarifului de emitere. Tariful pentru emiterea acordului de drumuri este de 103,4 lei pentru persoane fizice și 112,1 lei pentru persoane juridice și se va achita în contul RO48TREZ42121160250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, Beneficiar: JUDEȚUL ILFOV – CIF 4192545

5. După achitarea acestuia, se va transmite ordinul de plată pentru verificare, iar în momentul încasării tarifului se va elibera acordul în format electronic.

Documente anexate 

Acte necesare pentru acord 

Cerere emitere acord 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) își suspendă activitatea pe durata stării de urgenţă, cu posibilitatea prelungirii acestei suspendări în funcție de evoluția situației epidemiologice.

În consecință, în acestă perioadă nu vor fi înregistrate cereri pentru avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Cereri pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, Autorizațiilor de Construire, Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov precum și alte solicitări se vor înregistra doar în format electronic la adresa de mail: urbanism@cjilfov.ro. Numarul de înregistrare și cuantumul taxelor aferente documentațiilor înregistrate electronic vor fi comunicate prin poșta electronică

Documente anexate

Formularele se pot descărca accesând linkul următor: documente anexate

Direcția Economică

Pentru comunicarea cu Direcția Economică se va folosi adresa de e-mail directia.economica@cjilfov.ro

Virament bancar în următoarele conturi deschise la Trezoreria operativă Ilfov, beneficiar: Județul Ilfov, C.U.I: 4192545.

  • RO52TREZ42121160203XXXXX – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (Direcția Urbanism)
  • RO48TREZ42121160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati (Direcția Investiții)
  • RO70TREZ42121A300530XXXX – Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
  • RO93TREZ42121300250XXXXX – Alte venituri din proprietate(taxă privind soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă în regim de urgență)
  • RO58TREZ4215006XXX000266 – Disponibil pentru sume de mandat și sume in depozit(garanții de participare la licitații)
  • RO62TREZ24A510103200103X – Autorități publice și acțiuni externe- Încălzit, iluminat și forță motrică
  • RO78TREZ24A510103200104X – Autorități publice și acțiuni externe- Apă, canal și salubritate
  • RO78TREZ24A510103850101X – Autorități publice și acțiuni externe- Autorități executive- Plăți efetuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local
Sari la conținut