În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2, lit. b din H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoaseaducem la cunoștință concesionarilor si concedenților, contul în care se virează cota din redevența datorată bugetului local al Județului Ilfov, deschis la Trezoreria operativă Ilfov:

  • Beneficiar: JUDEȚUL ILFOV
  • Cod fiscal: 4192545
  • Cont deschis pentru plata redevenței: RO55TREZ42121A300501XXXX

Banca: TREZORERIA OPERATIVĂ ILFOV

Sari la conținut