Consiliul Județean Ilfov derulează în prezent proiectul Planificare strategică și decizională la nivelul UAT Județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, cod SMIS 128946, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestui proiect a fost realizată Analiza ex-post a procesului planificării strategice în perioada 2014-2018 la nivelul UAT Județul Ilfov, disponibilă prin accesarea linkului următor:

Vezi aici documentul – Planificare strategică și decizională la nivelul UAT Județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității

Metodologia standard de planificare strategică privind proiectul Planificare strategică şi decizională la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Ilfov – garanţia unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunităţii – Cod apel POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – Cod SMIS/SIPOCA 128946/654

Sari la conținut