Ședința de lucru a Comisiei de negociere privind condițiile de achiziționare a unui imobil în vederea implementării SMID Ilfov, anulată

Una dintre problemele privind gestionarea deșeurilor cu care se confruntă județul Ilfov este aceea a cantităților mari de deșeuri provenite pe deoparte din județul Ilfov, și pe de altă parte din municipiul București, și nu numai, deșeuri care sunt transportate, tratate și eliminate pe raza administrativ teritorială a județului.

Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. În acest sens, Județul Ilfov – Consiliul Județean, derulează activitățile necesare elaborării și implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) pentru atingerea țintelor și obiectivelor asumate privind gestionarea deșeurilor municipale.

În cadrul proiectului vor fi realizate investiții în infrastructura sistemului de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Ilfov, identificate în baza Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor aprobat în anul 2020, precum și ca urmare a rezultatelor Studiului de fezabilitate aflat în curs de elaborare. Pe lângă achiziționarea echipamentelor de colectare separată și transport a deșeurilor, una dintre investițiile majore propuse prin proiectul mai sus menționat este construirea unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat în vederea valorificării materialelor.

În acest context, Consiliul Județean Ilfov a demarat procedura de identificare a unui teren pentru construirea instalației de tratare a deșeurilor SMID Ilfov, în urma acestei proceduri fiind identificate două loturi de teren în comuna Ciorogârla, județul Ilfov.

În data de 17 august a.c, Consiliul Județean Ilfov l-a invitat pe proprietarul celor doua loturi să participe la procedura de negociere a condițiilor de cumpărare a terenurilor care urma să aibă loc în data de 20 august ac, la sediul Consiliului Județean Ilfov. Ca urmare a faptului  că proprietarul terenului a transmis în scris că nu intenționează să vândă cele doua loturi, se anulează organizarea procedurii de negociere.

Precizăm că în cazul în care Județul Ilfov-Consiliul Județean nu realizează SMID, se pierde definitiv finanțarea europeană alocată. În această situație, obligația de a achiziționa echipamente de colectare separată și transport a deșeurilor precum și pentru realizarea unor instalații de tratare va reveni exclusiv UAT-urilor, fapt ce va conduce în mod direct la creșterea tarifului pentru serviciul de salubrizare, la un nivel peste nivelul de suportabilitate a populației din județul Ilfov.

Neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților ce le revin autorităților administrației publice locale stabilite conform Legii nr. 211/2011, cu completările și modificările ulterioare, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

În situația în care nu se vor recupera țintele de conformare ratate aferente anului 2020 și nu se vor respecta țintele de conformare aferente anului 2025, prevăzute în Pachetul UE de Economie Circulară, România riscă amenzi în cuantum de până la 125.000 de euro/zi, plătibile până la momentul atingerii țintelor prevăzute de cadrul normativ european.

Luând în considerare cele de mai sus, Consiliul Județean Ilfov va continua demersurile în vederea identificării unor amplasamente corespunzătoare pentru realizarea investițiilor din cadrul proiectului SMID Ilfov.

Sari la conținut