Prezentare Directii

Direcția de Management Programe de Dezvoltare (DMPD) are drept principal obiectiv atragerea de fonduri nerambursabile și rambursabile pentru dezvoltarea județului. Direcția oferă autorităților locale din județul Ilfov consiliere pentru pregătirea și implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, elaborează strategii sectoriale și strategii de dezvoltare a județului. DMPD coordonează proiectele și strategiile pentru protecția mediului și reprezintă Consiliul Județean în relațiile externe. Direcția Investiții este ”motorul” Consiliului Județean. Direcția se ocupă de execuția lucrărilor publice (alimentare cu apă, canalizare, energie termică, electrică, telefonie) și de investițiile publice (construcții și reabilitări de primării, școli, dispensare, cămine culturale, săli de sport, drumuri) în asociere cu consiliile locale din Ilfov. Direcția are în atribuții și administrarea drumurilor pubice de interes județean – inclusiv acțiunile de intervenție pe timpul iernii. Achizițiile publice și gestiunea patrimoniului țin tot de Direcția de Investiții. Orice persoană sau firmă care vrea să construiască sau să tragă utilități de-a lungul unui drum județean are nevoie de acordul celor de la drumuri județene. Firmele cu acces construit special din drumul judetean plătesc o taxă anuală pentru accesul la drumul județean. Cei care montează panouri în zona de siguranță a drumurilor județene plătesc de asemenea o taxă anuală. Direcţia juridică şi administraţie publică locală are grijă ca legile și hotărârile să fie respectate întocmai și apără drepturile şi interesele legitime ale judeţului Ilfov. Direcția vizează toate actele administrative elaborate în Consiliul Județean, îndrumă celelalte compartimente care întocmesc acte și se ocupă de punerea în aplicare  a legilor şi hotărârilor. Direcţia juridică şi administraţie publică locală se află în directa coordonare a secretarului general al judeţului Ilfov. Direcția de Urbanism supraveghează dezvoltarea echilibrată a județului, din punct de vedere al amenajării teritoriului și al urbanismului. Principalele obiective ale direcției de urbanism sunt: îmbunătățirea condițiilor de viață, asigurarea accesului la infrastructură – de transport, utilități, de educație – și la servicii publice. Direcția urmărește extinderea controlată a zonelor construite și protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale prin avizarea documentațiilor de urbanism. Acolo unde nu există structuri locale de urbanism, Consiliul Județean, prin Direcția Urbanism, emite certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare și avize tehnice de specialitate. Direcția Economică coordonează activitatea economico-financiară la nivelul CJ Ilfov, dar face și analiza tuturor informaţiilor financiare care au fost solicitate serviciilor din subordine. Direcția se ocupă de documentele necesare pentru fundamentarea, aprobarea și gestionarea bugetului județului Ilfov și răspunde de gestiunea şi controlul acţiunilor, datoriilor şi a capitalurilor proprii. Direcția Comunicare și mass-media promovează acțiunile, activitățile și investițiile realizate de Consiliulul Județean Ilfov și de servicile publice din subordinea Consiliului Județean Ilfov. Direcția se ocupă de politica de comunicare a CJ Ilfov, de mesajele transmise și dezvoltă și întreține relația cu presa. Se ocupă, de asemenea, și de partea de social media. Direcția Administrativă asigură buna funcționare a Consiliului Județean din punct de vedere al echipamentelor, al dotărilor și al materialelor consumabile. Se ocupă de aprovizionarea cu materiale de întreţinere, carburanţi şi piese de schimb pentru parcul auto, reparaţii curente la clădiri, dar și de serviciile de curățenie în clădirea administrației județene. Serviciul Resurse Umane, evaluare și formare profesională se ocupă de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante, dar și de gestionarea carierei funcționarilor publici – promovare și evaluarea anuală. Serviciul Resurse Umane este responsabil și de perfecționarea angajaților, dar și de cursurile de specializare pe care aceștia le fac.

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală​

Direcţia Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială

Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene

Direcția Administrativă și Protocol

Direcția Economică

Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare

Serviciul Resurse Umane

Comments are closed.

Sari la conținut