Anunț nr. 7170/11.03.2024 privind declanșarea operațiunii de expropriere

Anunț nr. 7170/11.03.2024 privind declanșarea operațiunii de expropriere Hotărarea Consiliului Județean Ilfov nr. 41/29.02.2024 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică  ,, Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”.

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

Județul Ilfov – Consiliul Județean anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înființare centru de colectare prin aport voluntar, amplasat în com. Grădiștea, sat Grădiștea, T15, P37/1, Lot 1, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru …

Anunt public nr. 13733 din 18.07.2023

Descarcă – Anunt public 13733 din 18.07.2023 Hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului …

Anunt public nr. 13731 din 18.07.2023

Descarcă – Anunt public 13731 din 18.07.2023 Hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean …

Anunt public nr. 13729 din 18.07.2023

Descarcă – Anunt public 13729 din 18.07.2023 Hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului …

Anunț public nr.13727 din 18.07.2023

Descarcă – Anunț public nr. 13727 din 18.07.2023 Hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea …

Cont redevență minieră

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2, lit. b din H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, aducem la cunoștință concesionarilor si concedenților, contul în care se virează cota din redevența datorată bugetului local …

ANUNT PUBLIC 2 privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030

Consiliul Județean Ilfov având sediul în  Str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, localitatea București titular al Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030*, propusa pentru județul Ilfov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru strategia menționată și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a strategiei poate fi consultată la …

ANUNT PUBLIC 1 privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030

Consiliul Județean Ilfov având sediul în  Str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, localitatea București titular al Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030*, propusa pentru județul Ilfov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru strategia menționată și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a strategiei poate fi consultată la …

Servicii gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a luat o serie de decizii care vizează flexibilitatea condițiilor de acces pe piața muncii din România pentru cetățenii ucraineni. ANOFM a elaborat un pliant în limba română, ucraineană și engleză ce conține atât informațiile necesare accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii în România …

Proiectul – “PAcT – Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov” cod SIPOCA 1149/SMIS 151869

“PAcT – Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov”, cod SIPOCA 1149/SMIS 151869. Componentă 1 – Apel: POCA/923/2/2/Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității încadrul autorităților și instituțiilor publice. Denumire Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ –JUDEȚUL ILFOV Partener: DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE DIN ROMÂNIA …

Ședința de lucru a Comisiei de negociere privind condițiile de achiziționare a unui imobil în vederea implementării SMID Ilfov, anulată

Ședința de lucru a Comisiei de negociere privind condițiile de achiziționare a unui imobil în vederea implementării SMID Ilfov, anulată Una dintre problemele privind gestionarea deșeurilor cu care se confruntă județul Ilfov este aceea a cantităților mari de deșeuri provenite pe deoparte din județul Ilfov, și pe de altă parte din municipiul București, și nu …

Planificarea strategică și decizională la nivelul UAT Județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității

Consiliul Județean Ilfov derulează în prezent proiectul ”Planificare strategică și decizională la nivelul UAT Județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, cod SMIS 128946, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestui proiect a fost realizată Analiza ex-post a procesului planificării strategice în perioada 2014-2018 la nivelul UAT Județul Ilfov, disponibilă …

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 – 2030

Consiliul Județean Ilfov supune consultării publice varianta draft a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 – 2030” cu următoarele anexe: – Anexa 2_1 Proiecte CJ Ilfov – Anexa 2_2 Proiecte UAT Ilfov – Anexa 2_3 Programe UAT Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise la adresa de email: dmpd@cjilfov.ro, persoană de contact, domnul Bogdan Livezeanu, consilier …

Anunț privind atribuirea contractului de concesionare prin licitaţie publică

Anunț privind atribuirea contractului de concesionare prin licitaţie publică a unor spaţii cu destinația cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situate în imobilul din orașul Buftea, județul Ilfov, str. Studioului, nr.13. Anunt_atribuire_concesiune_20.08.2020

Anunț privind concesionarea prin licitaţie publică

Anunț privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu din imobilul aflat în domeniul privat al județului Ilfov, situat în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr.13, judeţul Ilfov – LOT 4/11 parter, în suprafața totală de 24,45 mp. Anunt_15.07.2020

Anunț pentru concesionarea prin licitaţie publică

Anunț pentru concesionarea prin licitaţie publică în vederea desfășurării de activități medicale a 5 spații din imobilul situat în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr.13, judeţul Ilfov – LOT 4/3 parter în suprafața totală de 21,71 mp, LOT 4/20 etaj 1 în suprafața totală de 21,68 mp, LOT 4/27 etaj 1 în suprafața totală de 17,94 mp, …

Anunț public 1 privind organizarea ședinței de dezbatere publică pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ilfov, inclusiv a Raportului de Mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV având sediul în Str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, localitatea București, titular al PLANULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR în județul ILFOV anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru proiectul de plan propus, inclusiv a raportului de mediu. Dezbaterea publică va avea loc în Sala Rondă, situată la etajul 1 al Hotelului Intercontinental București la data de 16.01.2020, ora 15.00. …

CONSULTARE PUBLICĂ Strategia pentru Tineret a Județului Ilfov

Consiliul Județean Ilfov supune consultării publice varianta finală a Strategiei pentru Tineret a Județului Ilfov 2017 – 2025. Documentul poate fi descărcat aici. Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise la adresa de e-mail cooperare.ilfov@gmail.com, persoană de contact, domnul Bogdan Livezeanu, consilier S.C.I.I., tel. 0751291472. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 25 aprilie 2019.

PROCEDURĂ DE SELECȚIE pentru Servicii de administrare a incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub

În atenţia operatorilor economici interesaţi: 1.Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1, București, cod poștal 010446; 2.Obiectivul: “Servicii de administrare a incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub”; 3.Fondurile necesare pentru “Servicii de administrare a incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub” sunt cuprinse în Lista Obiectivelor de Investiții din anul 2018, Capitolul 51.02.71 …
Sari la conținut