Direcția Coordonare Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) 

asigură sprijinul tehnic si metodologic unităților administrativ teritoriale aflate pe raza județului Ilfov în procesul de identificare, elaborare și implementare a programelor si proiectelor de dezvoltare ale acestora în legătură direct cu Strategia de dezvoltare integrată a județului Ilfov, monitorizează implementarea legislației în vigoare în domeniul protecției animalelor pe teritoriul județului Ilfov și monitorizează și promovează libertățile și drepturile fundamentale ale minorităților etnice.

Direcția Coordonare UAT-uri este compusă din 3 structuri:

  • Serviciul Cooperare și Coordonare UAT-uri;
  • Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice;
  • Biroul Protecția Animalelor.

Comments are closed.

Sari la conținut