Planul de Menținere a Calitații Aerului pentru județul llfov 2019-2023

RAPORT ANUAL cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2020

RAPORT ANUAL cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2019

Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”

Planul judetean de gestionare a deseurilor 2020

Hotărârea de aprobare a planului
Planul aprobat/adoptat

Avizul de mediu
Declaraţia privind modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în plan, modul de pregătire a raportului de mediu, modul în care opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi au fost integrate în plan, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparaţie cu alte alternative prezentate și măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului

RAPORT DE MONITORIZARE a PJGD Ilfov pentru anul 2020

Raport de mediu PJGD Ilfov (forma actualizată – noiembrie 2019)

Planul judetean de gestionare a deseurilor – August 2019

Raport de mediu PJGD Ilfovcomentarii și propuneri scrise se pot trimite la sediul Consiliului Județean Ilfov (str. Doctor Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, București) și al Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov (aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, București)

Strategia de dezvoltare a Serviciilor Sociale din judetul Ilfov 2018-2023

Strategia pentru Tineret a județului Ilfov 2017-2025

Comments are closed.

Sari la conținut