Anunțul privind rezultatele finale ale procesului de selecție a membrilor  Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030”

Consiliul Județean Ilfov a încheiat procesul de selecție al membrilor din rândul partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic, în cadrul Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.

Urmare a finalizării acestui proces au fost selectate 6 candidaturi fiind acoperit întreg necesarul stabilit în cadrul Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”) atât din perspectiva numărului de membrii, cât și a tipologiilor de entități.

Mulțumim tuturor celor care și-au arătat interesul de a participa și sperăm la o colaborare activă și continuă.

Listele finale cu candidații declarați SELECTAȚI și NESELECTAȚI pot fi consultate la următoarele linkuri:

Lista finală a candidaților declarați SELECTAȚI urmare selecției membrilor Comitetul de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

Lista finală a candidaților declarați NESELECTAȚI urmare selecției membrilor Comitetul de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

Anunț privind
Lista preliminară a candidaților declarați admiși/ respinși ca urmare a
procesului de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

Consiliul Județean Ilfov, a finalizat procesul de selecție a partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”. S-a avut în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru strategie.

Selectarea membrilor s-a realizat în baza unui set de criterii precum: relevanța sectorului de activitate al organizației pentru obiectivele strategiei, reprezentativitatea organizațiilor la nivel local/regional/național/sectorial, motivația organizațiilor prin prezentarea modului în care participarea organizației va aduce valoare adăugată activității CM și contribuția organizației la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030.

Procesul s-a bucurat de interes fiind colectate 12 candidaturi din partea organizațiilor reprezentând societatea civilă, mediului economic și mediului academic. În conformitate cu prevederile Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare (CM) a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030, dintre candidaturile primite, au fost selectate 6 entități.

Candidații declarați respinși au dreptul de a contesta decizia de respingere în termen de 3 zile lucrătoare, de la publicarea pe pagina web a Consiliului Județean Ilfov a Listei preliminare a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”, respectiv până la data de 6 noiembrie 2023 ora 12.00.

Contestația trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al entității care contestă rezultatul selecției și va trebui transmisă prin e-mail la una din următoarele adrese: secretariatcm@cjilfov.ro / dmpd@cjilfov.ro.

Documente atașate:

 


Prelungirea termenului pentru colectarea candidaturilor pentru selecția membrilor Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

Având în vedere candidaturile depuse până la această dată de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030” și necesitatea reprezentării tuturor tipurilor de parteneri, Consiliul Județean Ilfov prelungește procesul de depunere a formularelor de intenție până la data de 25 octombrie 2023 ora 16.00.


 

Anunț prelungire termen

Prelungirea termenului pentru colectarea candidaturilor pentru selecția membrilor Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

Având în vedere candidaturile depuse până la această dată de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030” și necesitatea reprezentării tuturor tipurilor de parteneri, Consiliul Județean Ilfov prelungește procesul de depunere a formularelor de intenție până la data de 20 octombrie 2023 ora 14.00.

 


 

Nr. 20628/5.10.2023
Anunţ privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare
a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”

 

Consiliul Județean Ilfov lansează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030”

Comitetul de Monitorizare (CM) este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare și monitorizare aStrategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030” care se va reuni pe parcursul întregii perioade aplicabilitate a Strategiei, pentru a examina implementarea acesteia și progresele înregistrate.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Consiliul Județean Ilfov invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic să își exprime interesul pentru participarea la CM.

Cei interesați vor transmite prin poștă electronică Formularul de intenție (Anexa 6 la Ghidul privind constituirea Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”) completat, până la data de 13 octombrie 2023, ora 12.00, la una din adresele de email: secretariatcm@cjilfov.ro sau dmpd@cjilfov.ro.

În cadrul acestui proces vor fi selectate entitățile non-instituții publice (ce vor avea calitatea de membri cu drepturi depline în cadrul CM, în conformitate cu prevederile Ghidului privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030 referitoare la ponderea reprezentării partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic.

În cadrul procesului de selecţie se va lua în considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizaţie de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membri acestora.

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a instituțiilor:

    • pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce privește gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2014-2020;
    • care se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare;
    • în care reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru un delict legat de conduita profesională;
    • în care reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor populației.

În urma finalizării procesului de selecţie, Consiliul Județean Ilfov va solicita nominalizarea reprezentanților (titular/supleant) în Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

Documente atașate:

Sari la conținut