Director Executiv: Cătălin Ghinea

Direcția Administrativă și Protocol este structura de specialiate din cadrul Consiliului Județean Ilfov alcatuită din personal contractual cu atribuții comune și specifice, care are scopul de a asigura în condiții optime funcționarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor, precum și asigurarea bazei materiale a intregului colectiv de angajați din cadrul instituției.

Direcția asigură, prin personalul de specialitate, întreaga activitate administrativă și tehnică a instituției, în domenii precum, reparațiile curente, serviciile de întreținere pentru o funcționare în bune condiții a activității instituției.

Preocuparea principală o reprezintă derularea contractelor  cu furnizorii de utilităţi publice, gaze naturale, energie electrică, apă și canalizare, telefonie fixă și mobilă, precum și  rezolvarea diverselor probleme întâmpinate cu aceștia respectiv avarii, facturi întârziate, etc.

O componentă importantă a activității direcției este cea de de  exploatare, întretinere și reparatii a mijloacelor auto din dotare parcului auto al instituției.

Direcția asigură activităţile de protocol, pentru şedinţele Consiliului Judeţean, cele ocazionate de primirea unor invitaţi sau delegaţii oficiale din ţară sau din străinătate şi cu prilejul organizării unor acţiuni precum: simpozioane, colocvii, seminarii, recepţii oficiale, vizite de informare  asigură activităţile de protocol, pentru şedinţele Consiliului Judeţean, cele ocazionate de primirea unor invitaţi sau delegaţii oficiale din ţară sau din străinătate şi cu prilejul organizării unor acţiuni precum: simpozioane, colocvii, seminarii, recepţii oficiale, vizite de informare.

Comments are closed.

Sari la conținut