Director Executiv: Bogdan Costea
Director Executiv Adjunct: Marilena Pădure

Direcția Economică din cadrul Consiliului Judetean Ilfov este formată din Serviciul Buget, Venituri si Cheltuieli si Serviciul Contabilitate Salarizare si este condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct.

Serviciul Buget, Venituri si Cheltuieli al Consiliului Judetean Ilfov asigură elaborarea şi executarea bugetului la un înalt nivel calitativ, organizarea finanţelor judetului Ilfov, oferă suport metodologic instituţiilor bugetare şi autorităţilor publice locale la toate etapele procesului bugetar, contribuie ca resursele bugetare să fie alocate în strânsă corelare cu priorităţile de politică promovate şi stabilite în documentele de planificare strategică, intensifică controlul financiar asupra utilizării econome şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, integrităţii valorilor băneşti şi materiale.

Serviciul Contabilitate Salarizare, prin activitatea desfăşurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, asigura înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atat pentru Consiliul Judetean cat si pentru serviciile din subordinea acestuia.

Informații Financiare

Taxe si Tarife

Comments are closed.

Sari la conținut