Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 – buget propriu

     Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – cota tva

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – subventii

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – venituri proprii+cota de 18.5%

Hotarare privind aprobarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2016

Anexa privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local

Situatia repartizarii cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Situatia repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Rectificare buget august 2016

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 – buget propriu

     Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – cota tva

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – subventii

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – venituri proprii+cota de 18.5%

Repartizarea fondurilor speciale pe UAT – PUG Peris

Hotarare privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2016

Anexa privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local

Situatia repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa pe anul 2016

Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pe anul 2016

Rectificare buget septembrie 2016

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 – buget propriu

   Anexa 1     Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – cota tva

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – subventii

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – venituri proprii+cota de 18.5%

Hotarare privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2016

Situatia repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa pe anul 2016

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Ilfov nr. 95/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pe anul 2016

Rectificare buget noiembrie 2016

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 – buget propriu

   Anexa 1     Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – subventii

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – venituri proprii+cota de 18.5%

Hotarâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2016

Rectificare buget decembrie 2016

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 – buget propriu

   Anexa 1     Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – cota tva

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – subventii

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – venituri proprii+cota de 18.5%

Situatia repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Situatia repartizarii cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotarâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2016

Comments are closed.

Sari la conținut