Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 – buget propriu

     Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – cota tva – Anexa 1.3

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – subventii – Anexa 1.4

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – venituri proprii+cota de 18.5% – Anexa 1.2

Situatia repartizarii cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – Anexa 3.2

Situatia repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale – Anexa 3.1

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la cheltuieli , pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2017 – Anexa 6

Buget general centralizat

Hotarare privind aprobarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2017

Anexa privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local

Rectificare buget Aprilie 2017

Sinteza contului de executie pentru trimestrul I 2017 – Anexa 1

Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului ILFOV pentru trimestrul I 2017

Anexa privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.15/27.03.2017, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al Judeţului Ilfov

Hotarare privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2017

Rectificare buget Iunie 2017

CAPITOLUL 51.08 – AUTORITATI EXECUTIVE PROIECT DEZVOLTAREA POTENTIALULUI GEOTERMAL ÎN JUDETELE ILFOV SI BIHOR – Anexa 5.2.2

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017

Rectificare buget August 2017

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 – buget propriu

    Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – venituri proprii+cota de 18.5% – Anexa 1.2

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017

Rectificare buget Septembrie 2017

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 – buget propriu

    Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – cota tva – Anexa 1.3

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017

Rectificare buget Noiembrie 2017

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 – buget propriu

    Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – cota tva – Anexa 1.3

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – subventii – Anexa 1.4

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – venituri proprii+cota de 18.5% – Anexa 1.2

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017

Rectificare buget Decembrie 2017

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 – buget propriu

    Anexa 1      Anexa 1.1

Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – venituri proprii+cota de 18.5% – Anexa 1.2

Situatia repartizarii cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – Anexa 3.2

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017

Comments are closed.

Sari la conținut