În cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Direcţia Investiţii este o structură complexă, atât prin importanța, cât și prin diversitatea activităților și responsabilităților fiecărui departament în parte, prin personalul încadrat.

Scopul acestei direcții constă în îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean Ilfov privind investiţiile și achizițiile publice la nivelul judeţului.

Direcția Investiții este condusă de un director executiv, care are în subordine și coordonare un număr de 5 servicii, 4 birouri și 4 compartimente.

Serviciul Achiziții Publice

Serviciul Lucrări Publice

Serviciul Administrare Drumuri Județene

Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră

Serviciul de Întreținere Drumuri Juețene

Biroul Patrimoniu

Biroul Monitorizare Contracte Asociere

Drumuri județene

Lucrări publice

Lucrări în asociere

Achiziții publice

Acorduri drumuri județene

Comments are closed.

Sari la conținut