Biroul Patrimoniu, în activitatea desfășurată elaborează, fundamentează şi supune spre aprobare acte administrative ce vizează administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Ilfov și are ca scop administrarea eficientă a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Ilfov;

Comments are closed.

Sari la conținut