2020:

 1. Lucrări așternere covor asfaltic str. Fulger, str. Știrbei Vodă și str. Agricultori din Buftea, în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 2. Lucrări așternere covor asfaltic drumuri în localitatea Ciolpani, în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 3. Lucrări așternere covor asfaltic DJ401A (de la DJ602 la lim. Jud. GR), în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 4. Lucrări așternere covor asfaltic DJ143 (Zurbaua – lim. Jud. GR), în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 5. Așternere de îmbrăcăminți bituminoase în perioada 2019-2020 (DJ101C de la DN1 la DJ101B, DJ181, str. Martha Bibescu și str. Poieni din Mogoșoaia). Valoarea estimată a lucrărilor: 4.614.670,48 lei
 6. Semnalizare rutieră orizontală și verticală pe drumurile județene din județul Ilfov inclusiv în proximitatea unităților de învățamânt. Sporirea gradului de siguranță pentru cetățeni. Valoarea estimată a lucrărilor: 2.195.307,60 lei
 7. Așternere mecanizată de materiale pietroase pe acostamentul drumurilor din județul Ilfov. Valoarea estimată a lucrărilor: 100.000,00 lei
 8. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 9. Lucrări de executare marcaje rutiere în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2019:

 1. Lucrări de reparații drumuri județene respectiv a degradărilor apărute în carosabil. Valoare totală a lucrărilor: 155.554,02 lei
 2. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ110J în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 3. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ101N în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 4. Lucrări așternere covor asfaltic pe DC182 în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 5. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ101B (DN1 – lim. Jud DB) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 6. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ401D (extravilan Copăceni) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 7. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ400 în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 8. Așternere de îmbrăcăminți bituminoase în perioada 2019-2020 (DJ100 de la DN2 la localitatea Pasărea, DJ301B, DJ101B de la Snagov la A3, DJ602 Buftea, DJ184). Valoarea totală a lucrărilor: 6.711.822,33 lei
 9. Semnalizare rutieră orizontală și verticală pe drumurile județene din județul Ilfov inclusiv în proximitatea unităților de învățamânt. Sporirea gradului de siguranță pentru cetățeni. Valoarea totală a lucrărilor: 4.387.613,83 lei
 10. Așternere mecanizată de materiale pietroase pe acostamentul drumurilor din județul Ilfov. Valoarea totală a lucrărilor: 97.219,47 lei
 11. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 12. Lucrări de executare marcaje rutiere în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2018:

 1. Lucrări de colmatări fisuri pe drumurile aflate în administrarea județului Ilfov. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 439.612,35 lei
 2. Furnizare și montare semne de circulație și indicatoare de orientare pe drumurile județene. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 101.245,26 lei
 3. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ601 (A1 – lim. Jud. GR) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 4. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 5. Lucrări de executare marcaje rutiere în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 6. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ101B (Nuci – lim. Jud. Ialomița) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2017:

 1. Achiziție lucrări de reparare a suprafețelor, inclusiv plombarea gropilor la îmbrăcăminți bituminoase cu beton asfaltic preparat la cald cu decapare mecanică pe drumurile județene din Ilfov. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 352.287,54 lei
 2. Borne Kilometrice – Lot 1 pe drumurile județene din județul Ilfov. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 137.397,52 lei
 3. Indicatoare rutiere – Lot 2 pe drumurile județene din județul Ilfov. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 213.145,66 lei
 4. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 5. Lucrări de executare marcaje rutiere în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 6. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ601A (Dragonirești Deal) și DJ111 (Izvorani – Palat Snagov) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 7. Lucrări așternere covor asfaltic pe DJ200B (Tunari) în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2016:

 1. Lucrări de reparare a suprafețelor, inclusiv plombarea gropilor șa îmbrăcămințile bituminoase cu beton asfaltic preparat la cald cu decapare mecanică, pe drumurile județene din județul Ilfov. Valoarea totală a lucrărilor cu TVA: 380.233,74 lei
 2. Indicatoare rutiere pentru Serviciul Administrare Drumuri Județene și Transporturi din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Valoarea totală a lucrărilor cu TVA: 171.941,28 lei
 3. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 4. Lucrări de executare marcaje rutiere în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2015:

 1. Lucrări de reparație și întreținere drumuri județene, colmatări, fisuri și crăpături cu mastic bituminos, colmatări crăpături cu mixturi asfaltice, pe o lungime de 32000ml. Valoare totală a lucrărilor cu TVA: 507.084,00 lei
 2. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 3. Lucrări de plombare gropi executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2014:

 1. Lucrări de cosire vegeație executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.
 2. Lucrări de plombare gropi executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene.

2013:

 1. Semnalizare rutieră orizontală și verticală pe drumurile județene din județul Ilfov. Valoare totală a lucrărilor: 540.011,88 lei
 2. Lucrări de cosire vegetație și plombare gropi executate în regie proprie prin Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene

Comments are closed.

Sari la conținut