Serviciul Achiziţii Publice este structura funcţională, compusă din Biroul Achiziţii și Compartimentul Achiziții Directe, care asigură coordonarea activităţilor privind achizițiile publice în toate fazele de derulare: programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare și contractare, conform legislaţiei în vigoare şi asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, organizează și desfășoară procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, întocmește Strategia Anuală de Achiziții Publice și Programul Anual al Achiziţiilor Publice.

Comments are closed.

Sari la conținut