Serviciul Lucrări Publice, ca structură funcţională, este compus din Compartimentul Lucrări Publice și Compartimentul Implementare și Derulare Programe în Școli, iar ca activități distincte asigură următoarele:

  • iniţiază, promovează, conduce, monitorizează şi evaluează proiectele obiectivele investiţiilor publice din domeniul tehnico-edilitar: alimentare cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, reţele de distribuţie gaze naturale, energie termică, energie electrică, telefonie, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial (utilizând strategiile managementului de proiect), cu finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale, cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe;
  • iniţiază, promovează şi realizează programele de investiţii guvernamentale la nivelul judeţului: alimentări cu apă la sate, construcţia de locuinţe la sate, construcţii şi reabilitări primării, dispensare, şcoli, cămine culturale, săli de sport, drumuri, alte obiective de natura investiţiilor;
  • asigură fundamentarea şi promovarea conform procedurilor prevăzute de lege a investiţiilor în raport cu sursa de finanţare;
  • întocmeşte şi actualizează baza de date privind necesarul investiţiilor;
  • fundamentează, la propunerea consiliilor locale şi în contextul programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii tehnico – edilitare, necesarul de fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite;
  • ține evidenţa sumelor alocate, repartizării şi cheltuirii lor, întocmeşte rapoarte conform normelor metodologice, pe programe finanţate din bugetul de stat, bugetul judeţean, alte credite bugetare;
  • urmăreşte derularea investiţiilor publice, verifică situaţiile de lucrări, încadrarea în graficul de  execuţie, stadiul fizic şi calitatea lucrărilor executate
  • implementează și derulează „Programul pentru Școli al României”, prin asigurarea coordonării activităţilor privind punerea în practică a Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 și Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023;

Comments are closed.

Sari la conținut