Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră, având în subordine Biroul Transporturi și Compartimentul Monitorizare Semnalizare Rutieră, efectuează studii şi analize privind serviciile de transport public, evaluează fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public local/județean, analizează propunerile ce vin din partea cetăţenilor cu privire la activitatea de transport ce se desfăşoară la nivel de judeţ, răspunde sesizărilor cetăţenilor în limitele competenţelor stabilite prin lege, îndrumă şi sprijină autorităţile publice locale în aplicarea corectă a normelor privind desfăşurarea în condiţii optime a transportului public local, coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;

Comments are closed.

Sari la conținut