Director Executiv: Adriana Jenica Coman
Director Executiv Adjunct: Irina Suliman

Direcţia Juridică și Administraţie Publică Locală este structura din aparatul de specialitate ce are ca obiectiv reprezentarea şi apărarea Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.

Activitatea direcţiei este destinată gestionării şi asigurării problematicii legalităţii actelor emise/semnate de persoanele competente potrivit legii, legalităţii actelor administrative.

Totodată, asigură activitatea de informare şi documentare legislativă precum şi transparenţa decizională în domeniul legislativ.

Organizarea și punerea în executare a legilor şi hotărârilor de guvern, precum şi a hotărârilor adoptate de consiliul judeţean se numără printre atribuțiile Direcţiei Juridice și Administraţie Publică Locală.

Email: juridic@cjilfov.ro

Serviciul Juridic-Contencios, Avizare Legalitate Acte

Serviciul Administratie Publică

Biroul Coordonare Administrație Publică

Comments are closed.

Sari la conținut