Atribuții

Activitatea Serviciului Administrație Publică Locală asigura satisfacerea cerințelor cetățenilor și a comunității, fiind orientată spre îmbunătățirea continuă a dialogului cu aceștia.

Intră în competența acestui serviciu desfășurarea activității privind rezolvarea în termen a solicitărilor, sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor, luând măsuri de soluționare a problemelor ce sunt de competența instituției, ridicate de cetățeni.

Organizarea și desfășurarea activității precum și a ședințelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică sunt asigurate prin grija Compartimentului Secretariat Autoritate Teritorială.

Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitoare asigură organizarea în bune condiții a sedințelor Consiliului Județean Ilfov, ținând totodată și evidenţa hotărârilor acestuia precum și a dispoziţiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov. Pregătirea actelor în vederea publicării în Monitorul Oficial al Județului Ilfov este de asemenea o altă activitate specifică, desfășurată de acest compartiment.

Biroul Arhivă asigură activitatea de arhivare a documentelor instituției, prin organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, organizând arhivarea anuală a documentelor produse de structurile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, potrivit nomenclatorului de arhivare aprobat, pe bază de inventar şi procese – verbale de primire.

Comments are closed.

Sari la conținut