Serviciul Juridic Contencios Avizare Legalitate Acte este structura din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov alcătuită din 2 compartimente: Compartiment Juridic Contencios şi Compartiment Avizare Legalitate Acte.

În desfășurarea activității, consilierii juridici încadrați în cele două compartimente, asigură respectarea legalităţii în procesul de emitere a actelor administrative, verifică legalitate actelor emise de compartimentele de specialitate, asigură reprezentarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale la instanţele din România, informează serviciile de specialitate ale instituţiei privind modificările legislative, participă în cadrul diferitelor comisii pentru a asigura respectarea legalităţii.

Acordarea consultanţei de specialitate și furnizarea de informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora, solicitată atât de compartimentele de resort, cât şi de autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, cu respectarea normelor legale, rămâne în permanență în atenția acestui serviciu.

Comments are closed.

Sari la conținut