Serviciul de Întreţinere Drumuri Judeţene este structura funcţională ce are drept scop întreţinerea şi repararea reţelei judeţene de drumuri prin:

  • organizarea şi executarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor judeţene şi a podurilor, în condiţii optime şi de calitate a lucrărilor, cu asigurarea stării de viabilitate şi siguranţă a circulaţiei, conform programului stabilit de consiliul judeţean;
  • organizarea şi executarea activităţilor de deszăpezire şi combatere a lunecuşului pe perioada timpului nefavorabil specific iernii, conform programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe anumite sectoare de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov;
  • elaborarea devizelor estimative pe categorii de lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri județene;
  • stabilirea consumurilor necesare aferente lucrărilor de reparaţii (material, echipamente şi utilaje, lubrefianţi, combustibili, piese de schimb), atât fizic cât şi valoric;
  • verificarea stării drumurilor judeţene şi a podurilor, prin măsurători directe, în vederea estimării necesarului de fonduri pentru întreţinerea şi repararea acestora;
  • executarea lucrărilor de amplasare/reamplasare a semnalizării rutiere şi a panourilor publicitare montate în scopul informării publicului în privinţa sprijinului acordat de Uniunea Europeană și de Guvernul României şi promovarea utilizării fondurilor alocate prin POR;
  • asigurarea organizării intervenţiilor necesare pentru prevenirea şi/sau eliminarea operativă a avariilor, restricţiilor sau altor situaţii generale de calamităţi pe drumurile judeţene.

Comments are closed.

Sari la conținut