Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal  4192545, organizează în data de 18.07.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, normă întreagă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată de:

  • Director al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

  • proba scrisă: în data de 18.07.2022, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
  • interviul: se susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

ANUNȚ

ATRIBUȚII POST

BIBLIOGRAFIE

CERERE ÎNSCRIERE CONCURS CONTRACTUALI

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 24.06 -07.07.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Silvia IONIȚĂ, consilier superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Comments are closed.

Sari la conținut