CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 21.12.2020 ora 10:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

1 post referent IA – Compartimentul Monitorizare Semnalizare Rutieră – Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră – Direcția Investiții;

1 post referent debutant – Biroul Relații cu Mass Media – Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media

1 post referent debutant – Biroul Informare și Identitate Vizuală – Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media

Anunț

Bibliografie+Fișe de post

Calendar concurs

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 21.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei scrise pentru candidații înscriși la concursul din data de 21.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultat contestație probă scrisă pentru candidații înscriși la concursul din data de 21.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultat proba interviu pentru candidații înscriși la concursul din data de 21.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultat final pentru candidații înscriși la concursul din data de 21.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 09.12.2020 ora 10:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

1 post director – Direcția Administrativă;

2 posturi de consilier IA – Serviciul Administrare Drumuri Județene, Direcția Investiții;

1 post referent IA  – Biroul Transporturi, Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră, Direcția Investiții;

4 posturi șofer, treaptă profesională I – Biroul Întreținere Parc Auto, Serviciul Administrativ  și Întreținere – Direcția Administrativă.

Anunț

Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Rezultatul probei scrise/practice pentru candidaţii înscrişi la concursul din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacantă de director, Direcția Administrativă, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul Direcției Investiții: 2 posturi de consilier IA – Serviciul Administrare Drumuri Județene, Direcția Investiții și 1 post referent IA  – Biroul Transporturi, Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră, Direcția Investiții, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei interviu la concursul din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, 4 posturi șoferi I, Biroul Întreținere Parc Auto, Serviciul Administrativ  și Întreținere – Direcția Administrativă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Rezultat contestație proba interviu la concursul de recrutare din data de 09.12.2020 organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante, 4 posturi șoferi I, Biroul Întreținere Parc Auto-Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul final al candidaților înscriși la concursul din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul final la concursul din data de 09.12.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, 4 posturi șoferi I, Biroul Întreținere Parc Auto, Serviciul Administrativ  și Întreținere – Direcția Administrativă din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV organizează în data de 16.11.2020 ora 10.00 examen de promovare în grad profesional a personalului contractual care a dobândit o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Examenul se organizează pentru promovarea din funcția de referentîn funcția de consilier IA, în cadrul Biroului Administrativ-Serviciul Administrativ și Întreținere-Direcția Administrativă.

Anunț și Bibliografie

Calendarul de desfășurare al concursului

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad profesional a unor funcţii contractuale de execuţie, din cadrul Biroului Administrativ- Serviciul Administrativ şi Intreţinere-Direcţia Administrativă, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Rezultatul probei scrise pentru candidaţii înscrişi la examenul de promovare în grad profesional a unor funcţii contractuale de execuţie, din cadrul Biroului Administrativ- Serviciul Administrativ şi Intreţinere-Direcţia Administrativă, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional a unor funcţii contractuale de execuţie, din cadrul Biroului Administrativ- Serviciul Administrativ şi Intreţinere-Direcţia Administrativă, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează concurs în data de 10.03.2020 ora 10:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

  • – Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră-Biroul Transporturi – 1 post șef birou       
  • – Serviciul Administrare Drumuri Județene – 1 post consilier IA

Anunț și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 10.03.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Investiții, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 10.03.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Investiții,din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei interviu la concursul din data de 10.03.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Investiții,din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultat final la concursul din data de 10.03.2020, organizat pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante din cadrul Direcției Investiții,din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează concurs în data de 14.02.2020 ora 10:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante, 1 post consilier IA la Compartiment STRATEGII, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Anunț Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 14.02.2020, organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului STRATEGII, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14.02.2020, organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului STRATEGII, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 14.02.2020, organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului STRATEGII, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Rezultatul final al candidaţilor înscrişi la concursul din data de 14.02.2020, organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului STRATEGII, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Comments are closed.

Sari la conținut