CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 28.01.2021 ora 10:00 și ora 14.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

  • 1 post consilier IA Biroul Asistență Tehnică pentru Consilii Locale – Direcția Management Programe de Dezvoltare;
  • 1 post consilier IA Biroul Relații cu Mass Media- Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media;
  • 5 posturi consilier IA Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
  • 2 posturi consilier I Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
  • 1 post referent IA Biroul Transporturi –Direcția Investii ;
  • 1  post Ingrijitoare Biroul Administrativ-Direcția Administrativ

Rezultatul selectiei dosarelor

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 07 – 20.01.2021,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Colovai Silvia, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE 

FIȘE POST

CERERE FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Comments are closed.