CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 17.05.2021, ora 11:00 și ora 14.00, la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis., Jud. Ilfov concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șofer ( autobasculantă -8×4 +accesorii, unimog + accesorii,  autoutilitare, gudronator, Trayler 40 tone) – Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( mecanic utilaje pentru Finisorul -repartizatorul) de așternere mixituri asfalitice) – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene – Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( drujbist) – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene – Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( mecanic uitilaje pentru Buldoexavator) Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( reglor pentru Finisorul de așternere mixturi asfaltice) Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 3 posturi posturi de muncitori necalificati – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba practică: în data de 17.05.2021, ora 11.00 și ora 14.00 – se testează abilitățile practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;
 • Susținerea probelor se va face la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis, Jud. Ilfov.

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual”.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 20.04-05.05.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Florentina -Vasilica, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FIȘĂ POST

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 28.04.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • post de consilier IA – Biroul Asistență Socială și Sănătate
 • 1 post de consilier IA – Biroul Informare și Identitate Vizuală-Direcția Comunicare și Mass Media.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 06-19.04.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Eva- Maria Toader, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘĂ POST

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 20.04.2021, ora 11:00  la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șofer, treaptă profesională I Biroul Întreținere Parc Auto – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă;

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 29.03-09.04.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Gabriela Toma, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘĂ POST

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 29.03.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel: 

 • 1 post consilier IA – Biroul Managementul Mediului –Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier IA – Compartiment Monitorizare Rutieră –Direcția Investiții;
 • 1 post consilier debutant – Serviciul Cooperare Internă şi Internatională-Biroul Relatii Internationale-Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post de   consilier debutant Compartimentul Afaceri Europene -Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post de consilier IA – Biroul Informare și Identitate Vizuala-Direcția Comunicare și Mass Media.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 08– 19.03.2021,  între orele: 09.30  12.30 și orele 14.00  16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact – doamna Sanda Matei, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ
BIBLIOGRAFIE:

FIȘE POST:

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 04.03.2021, ora 11:00 și ora 14.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post de muncitor calificat – Biroul Administrativ, Serviciul Administrativ și Întreținere -Direcția Administrativă;
 • 2 posturi de îngrijitoare Biroul Administrativ, Serviciul Administrativ și Întreținere- Direcția Administrativă.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 10 – 23.02.2021,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toader Eva Maria, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FISĂ POST ÎNGRIJITOARE

ATRIBUȚII MUNCITOR CALIFICAT

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei practice

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 28.01.2021 ora 10:00 și ora 14.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA Biroul Asistență Tehnică pentru Consilii Locale – Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier IA Biroul Relații cu Mass Media- Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 5 posturi consilier IA Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 2 posturi consilier I Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post referent IA Biroul Transporturi –Direcția Investii ;
 • 1  post Ingrijitoare Biroul Administrativ-Direcția Administrativ

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 07 – 20.01.2021,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Colovai Silvia, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘE POST

CERERE FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

Comments are closed.