Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 09.12.2021, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA –  Serviciul Întreținere Drumuri Județene-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;
 • 1 post consilier debutant –   Serviciul Cooperare Internă şi Internatională – Direcția Inovare și Cooperare – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier I–   Biroul Suport IT – Serviciul Informatizare și Suport IT – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post șofer – Biroul Intreținere Parc Auto – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă și Protocol;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 Pentru posturile de consilier IA,  consilier I, consilier debutant,  șofer:

 • proba scrisă: în data de 09.12.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

ANUNȚ

IMPORTANT: CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE

CERERE-FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 15-26.11.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Matei Sanda, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 25.11.2021, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întreagă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA – Serviciul Buget, Venituri şi Cheltuieli – Direcția Economică;
 • 1 post îngrijitoare – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă și Protocol.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 1. Pentru postul de consilier IA – Serviciul Buget, Venituri şi Cheltuieli-Direcția  Economică:
 • proba scrisă: în data de 25.11.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;
 1. Pentru postul de Ingrijitoare – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă și Protocol:
 • proba practică: în data de 25.11.2021, ora 14.00 – se testează abilitățile practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE posturilor 

Bibliografie pentru postul de consilier IA – Serviciul Buget, Venituri și Cheltuieli-Direcµa Economica

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 03-16.11.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Vasilica-Florentina, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 09.11.2021, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA –  Biroul Informare și Identitate Vizuală-Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală -Direcția Comunicare și Mass Media.
 • 1 post consilier IA –  Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY-Direcţia Arhitect Șef, Urbanism, Planificare şi Amenajare Teritorială.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 09.11.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

ANUNȚ

ATRIBUȚII POST CONSILIER IA INFORMARE ȘI IDENTITATE VIZUALĂ

ATRIBUȚII POST CONSILIER IA SMART COUNTY

BIBLIOGRAFIE CONSILIER IA BIROUL IDENTITATE VIZUALA

BIBLIOGRAFIE CONSILIER IA- SMART COUNTY

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 18-29.10.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Andreea-Gabriela, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 25.10.2021, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA –  Serviciul Administrare Drumuri Județene – Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.
 • 1 post consilier IA –  Serviciul Întreținere Drumuri Județene-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene
 • 1 post referent IA –  Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutieră -Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene
 • 1 post referent IA –  Biroul Suport IT-Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media.

 Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 25.10.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

ANUNȚ

CERERE-FORMULAR DE ÎNSCRIERE

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 30.09 – 13.10.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Matei Sanda, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 08.10.2021, ora 09.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șef birou– Biroul Suport IT-Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media.
 • 1 post consilier IA –  Serviciul Lucrări Publice-Direcţia de Investiţii-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 08.10.2021, ora 09.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 16-29.09.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni  până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Gabriela, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FIȘĂ POST – 1 post consilier IA – Serviciul Lucrări Publice-Direcţia de Investiţii-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene

FIȘĂ POST – 1 post șef birou– Biroul Suport IT-Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media

BIBLIOGRAFIE – 1 post consilier IA – Serviciul Lucrări Publice-Direcţia de Investiţii-Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene

BIBLIOGRAFIE – 1 post șef birou– Biroul Suport IT-Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 06.09.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA– Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY- Direcția Arhitect Șef, Urbanism, Planificare și Amenajare Teritorială.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 06.09.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 13-26.08.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni joi până vineri, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Colovai Silvia, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FIȘĂ POST

BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 25.08.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier debutant–Biroul Protecția Animalelor, Direcția Coordonare UAT-uri – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.
 • 1 post referent IA – Serviciul Transporturi si Monitorizare Rutiera – Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 25.08.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 03-16.08.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, pentru zilele de luni-joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Florentina Vasilica, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 02.08.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale de execuție vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA – Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice, Direcția Coordonare UAT-uri, Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.
 • 1 post consilier IA – Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice- Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post referent IA- Biroul Administrativ, Serviciul Administrativ și Întreținere, Direcția Administrativă și Protocol

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 02.08.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 09-22.07.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, pentru zilele de luni-joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Florentina-Vasilica, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

ATRIBUȚII ȘI BIBLIOGRAFIE CONSILIER IA ȘI REFERENT IA

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 23.06.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier debutant– Compartimentul Arhivă, Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;
 • 1 post consilier debutant – Serviciul Lucrări Publice -Direcția Investiții;
 • 4 post consilier IA –Biroul Protocol, Direcția Administrativă și Protocol;
 • 1 post referent IA- Biroul Informare și Identitate Vizuală, Direcția Comunicare și Mass-Media;
 • 1 post referent IA – Serviciul Intreținere Drumuri Județene – Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene;
 • 1 post șofer – Biroul Întreținere Parc Auto, Direcția Administrativă și Protocol;
 • 1 post șofer – Serviciul Întreținere Drumuri Județene, Direcția Generală Investiții și Administrare Drumuri Județene;
 • 1 post consilier debutant -Birou Protecția Animalelor, Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post referent IA – Birou Protecția Animalelor, Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.
 • 1 post consilier IA -Birou Suport IT, Serviciul Informatizare și Suport IT-Direcția Comunicare și Mass-Media

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

Pentru posturile de consilier IA, consilier debutant, referent IA, șofer:

 • proba scrisă: în data de 23.06.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 28.05-11.06.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Matei Sanda, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE Consilier debutant– Compartimentul Arhivă, Direcția Juridică și Administrație Publică Locală

BIBLIOGRAFIE consilier debutant-Serviciul Lucrari publice

BIBLIOGRAFIE consilier IA Biroul Protocol

BIBLIOGRAFIE referent IA- Biroul Identitate Vizuala

BIBLIOGRAFIE referent IA -Serviciul Intreținere Drumuri Judetene

BIBLIOGRAFIE Șofer – Biroul Întreținere Parc Auto, Direcția Administrativă și Protocol;

BIBLIOGRAFIE Șofer – Serviciul Întreținere Drumuri Județene, Direcția Generală Investiții și Administrare Drumuri Județene

BIBLIOGRAFIE Consilier debutant -Birou Protectia animalelor

BIBLIOGRAFIE referent IA – Birou protectia animalelor

BIBLIOGRAFIE consilier IA -Biroul Suport IT

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 08.06.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întreagă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel: 

 • 1 post Șef birou – Biroul Protocol – Direcția Administrativă și Protocol;
 • 1 post Șef birou – Biroul Protecția Animalelor –Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • 3 posturi consilier IA – Biroul Protecția Animalelor – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier IA – Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY –Direcția Arhitect șef, Urbanism, Planificare și Amenajare Teritorială;
 • 1 post consilier IA – Biroul Protocol – Direcția Administrativă și Protocol;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 08.06.2021, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice și practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 13-26.05.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Gabriela, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE Șef birou Protectia Animalelor

BIBLIOGRAFIE Șef birou Protocol

BIBLIOGRAFIE consilier IA birou Protecția Animalelor

BIBLIOGRAFIE consilier IA Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY

BIBLIOGRAFIE consilier IA birou Protocol

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT CONTESTAȚIE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT CONTESTAȚIE

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 31.05.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii locale contractuale vacante, normă intreagă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post Şef birou — Biroul Administrativ-Serviciul Administrativ şi intreţinere – Direcţia Administrativă;

Concursul constă in susţinerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 31.05.2021, ora 11.00 – se testează cunoştinţele teoretice şi practice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz;

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 06-19.05.2021 între orele: 09.30 — 12.30 şi orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituţiei din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare şi Formare Profesională, persoană de contact doamna Colvai Silvia, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FIȘA POSTULUI

BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT CONTESTAȚIE

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 17.05.2021, ora 11:00 și ora 14.00, la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis., Jud. Ilfov concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șofer ( autobasculantă -8×4 +accesorii, unimog + accesorii,  autoutilitare, gudronator, Trayler 40 tone) – Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( mecanic utilaje pentru Finisorul -repartizatorul) de așternere mixituri asfalitice) – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene – Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( drujbist) – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene – Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( mecanic uitilaje pentru Buldoexavator) Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 1 post de muncitor calificat ( reglor pentru Finisorul de așternere mixturi asfaltice) Serviciul  de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;
 • 3 posturi posturi de muncitori necalificati – Serviciul de Întreținere Drumuri Județene -Direcția Investiții;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba practică: în data de 17.05.2021, ora 11.00 și ora 14.00 – se testează abilitățile practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;
 • Susținerea probelor se va face la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis, Jud. Ilfov.

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual”.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 20.04-05.05.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Florentina -Vasilica, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FIȘĂ POST

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 28.04.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • post de consilier IA – Biroul Asistență Socială și Sănătate
 • 1 post de consilier IA – Biroul Informare și Identitate Vizuală-Direcția Comunicare și Mass Media.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 06-19.04.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Eva- Maria Toader, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘĂ POST

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 20.04.2021, ora 11:00  la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șofer, treaptă profesională I Biroul Întreținere Parc Auto – Serviciul Administrativ și Întreținere – Direcția Administrativă;

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 29.03-09.04.2021  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Gabriela Toma, consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘĂ POST

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 29.03.2021, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel: 

 • 1 post consilier IA – Biroul Managementul Mediului –Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier IA – Compartiment Monitorizare Rutieră –Direcția Investiții;
 • 1 post consilier debutant – Serviciul Cooperare Internă şi Internatională-Biroul Relatii Internationale-Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post de   consilier debutant Compartimentul Afaceri Europene -Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post de consilier IA – Biroul Informare și Identitate Vizuala-Direcția Comunicare și Mass Media.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 08– 19.03.2021,  între orele: 09.30  12.30 și orele 14.00  16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact – doamna Sanda Matei, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ
BIBLIOGRAFIE:

FIȘE POST:

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 04.03.2021, ora 11:00 și ora 14.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post de muncitor calificat – Biroul Administrativ, Serviciul Administrativ și Întreținere -Direcția Administrativă;
 • 2 posturi de îngrijitoare Biroul Administrativ, Serviciul Administrativ și Întreținere- Direcția Administrativă.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 10 – 23.02.2021,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toader Eva Maria, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

FISĂ POST ÎNGRIJITOARE

ATRIBUȚII MUNCITOR CALIFICAT

CERERE- FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei practice

Rezultatul probei interviu

Rezultat final

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 28.01.2021 ora 10:00 și ora 14.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA Biroul Asistență Tehnică pentru Consilii Locale – Direcția Management Programe de Dezvoltare;
 • 1 post consilier IA Biroul Relații cu Mass Media- Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 5 posturi consilier IA Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 2 posturi consilier I Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post referent IA Biroul Transporturi –Direcția Investii ;
 • 1  post Ingrijitoare Biroul Administrativ-Direcția Administrativ

Dosarele de înscriere la concurs, se depun în perioada 07 – 20.01.2021,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Colovai Silvia, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

ANUNȚ

BIBLIOGRAFIE

FIȘE POST

CERERE FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final

Comments are closed.

Sari la conținut