Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 13.07.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante  consilier IA, normă întreagă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA – Serviciul Achiziții Publice -Direcţia de Investiţii -Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 13.07.2022, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE

CERERE ÎNSCRIERE

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 21.06 -04.07.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Sanda Matei, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 12.07.2022, ora 11.00 la sediul  din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis, Jud. Ilfov, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate, pe perioadă nedeterminată și cu normă întregă de 8 ore, astfel:

 • 2 posturi șofer;
 • 1 post muncitor necalificat;
 • 1 post muncitor calificat, pentru a deservi utilaje: buldoexcavator, freză pentru mixturi asfaltice și cilindru compactor;
 • 1 post muncitor calificat, reglor pentru finisorul de așternere mixturi asfaltice.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba practică: în data de 12.07.2022, ora 11.00– se testează abilitățile practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice;
 • Susținerea probelor se va face la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis, Jud. Ilfov;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 20.06-01.07.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Vasilica-Florentina, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 06.07.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale vacante de referent IA, normă întregă de 8 ore, pe perioadă determinată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post referent IA –  Biroul Administrativ-Serviciul Administrativ și Întreținere-Direcția Administrativă și Protocol;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe: 

 • proba scrisă: în data de 06.07.2022, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

ANUNȚ

ATRIBUȚII POST

BIBLIOGRAFIE

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 14 -27.06.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Andreea – Gabriela, consilier asistent în cadrul -Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 26.05.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante de șef birou și consilier IA, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post șef birou –  Biroul Suport IT -Serviciul Informatizare și Suport IT -Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post consilier IA – Biroului Informare și Identitate Vizuală – Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 26.05.2022, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

ANUNȚ

ATRIBUȚII POST ȘEF BIROU

ATRIBUȚII POST CONSILIER IA

BIBLIOGRAFIE ȘEF BIROU

BIBLIOGRAFIE CONSILIER IA

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 04 -17.05.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Sanda Matei, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 05.05.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate, pe perioadă nedeterminată și cu normă întregă de 8 ore, astfel:

 • 2 posturi șofer, treapta I din cadrul Serviciului de Întreținere Drumuri Județene – Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba practică: în data de 05.05.2022, ora 11.00– se testează abilitățile practice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice;
 • Susținerea probelor se va face la sediul din localitatea Balotești, Calea Bucureștilor, nr. 10 bis, Jud. Ilfov;

ANUNȚ

ATRIBUȚII POST STUDII MEDII GENERALE

ATRIBUȚII POST STUDII MEDII

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 11-26.04.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Vasilica-Florentina, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 15.04.2022, ora 10.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale vacante de consilier IA, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA – Serviciul Mobilitate, Infrastructură -Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 15.04.2022, ora 10.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: se susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 24.03-06.04.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00,  zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Andreea-Gabriela , consilier asistent în cadrul Biroului Resurse Umane -Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 09.03.2022, ora 11.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • 1 post consilier IA – Biroul Informare și Identitate Vizuală- Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media;
 • 1 post șofer -Biroul Întreținere Parc Auto -Serviciul Administrativ și Întreținere -Direcția Administrativă și Protocol.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

 • proba scrisă: în data de 09.03.2022, ora 11.00 – se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 • interviul: maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz;

Obs: pe perioada pandemiei generate de virusul COVID – 19, în funcție de numărul candidaților înscriși,  susținerea probelor de concurs se va organiza în serii, care vor fi afișate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov :  www.cjilfov.ro – secțiunea ”Concursuri-Funcționari personal contractual.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

BIBLIOGRAFIE

NOTĂ ACCES

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 15-28.02.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Matei Sanda-Melania, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 12.01.2022, ora 11:00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții locale contractuale vacante, normă întregă de 8 ore, pe perioadă nedederminată, din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 • post de referent I –  Serviciul Cooperare Coordonare UAT-uri-Direcția Coordonare UAT-uri – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE

NOTĂ ACCES

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea III, respectiv 21.12.2021 – 03.01.2022  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, zilele de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Eva- Maria Toader, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane.

Comments are closed.

Sari la conținut