CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 13.05.2021, ora 11:00, la sediul institutiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:

Probele stabilite pentru concurs:

1. Proba scrisă: 13.05.2021, ora 11.00
2. Interviul: se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sector 6, București

ANUNȚ CONCURS

FIȘĂ POST

BIBLIOGRAFIE

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 15.04.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:

  • concurs de promovare în funcția publică locală de concucere vacantă de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Public Audit Intern;
  • concurs de recrutare în vederea ocupării  funcției publie locale de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din  cadrul Biroului  Asistență Socială și Sănătate

Anunt concurs functionari publici conducere 15.04.2021

Bibliografie

Fisa post Sef Serviciu Audit Public Intern

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 08.01.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarele funcții publice locale de execuție, astfel: Probele stabilite pentru concurs:

1. Proba scrisă: 08.01.2021, ora 11.00

2. Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti

Anunt concurs functionari publici conducere 08.01.2021
Bibliografie concurs 08.01.2021
Rezultat probă selecția dosarelor

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

Anunț Concurs Șef birou – 1 Post în cadrul compartimentului Biroul în relația cu mediul privat – 10.04.2020

Bibliografia pentru concursul Șef birou – Biroul în relația cu mediul privat – 10.04.2020

Anunț privind sistarea procedurilor de concurs pentru concursurile ce au fost programate in data de 10.04.2020

Anunț + Bibliografie Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

 

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Contabilitate, Salarizare – Biroul Contabilitate – Șef Birou Contabilitate + Serviciul Buget, Venituri și Cheltuieli -Sef Serviciu Buget, Venituri și Cheltuieli

DIRECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE DEZVOLTARE – Serviciul Proiecte Strategice – Sef Serviciu Proiecte Strategice

Rezultat selecție dosare Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultat proba scrisă Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultat proba interviu Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultatul final Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

            Erata Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat selecție dosare Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat proba scrisă Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat probă interviu Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultatul final la Concursul de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere – 27.11.2017

Anunț Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat selecție dosare Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat proba scrisă la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat interviu la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat final la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere – 12.09.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere – 12.09.2017

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Rezultat interviu la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Rezultat final la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Anunț Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat proba scrisă la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat interviu la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat final la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Anunț Concurs de recrutare DIRECȚIA INVESTIȚII – 09.06.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba de selecție a dosarelor pentru examenul/concursul pentru funcţiile publice organizat în data de 09.06.2017

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Rezultatul interviului din data de 14.06.2017 la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII

Rezultat final la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Anunt Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Anunt Concurs de recrutare Director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – 07.11.2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul interviului la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Anunț Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 27.10.2016

Proces verbal cu privire la Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 27.10.2016

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Erata Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Rezultat proba scrisă pentru Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere de director executiv Camera Agricolă Ilfov – 21.12.2015 Anunț Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Serviciul Contabilitate Salarizare

Proces verbal pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Serviciul Contabilitate Salarizare

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 17.11.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Proces verbal afisare proba scrisa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunț Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 17.08.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 05.08-07.08.2015

Rezultate selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 27.04.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunţ Concurs de promovare Funcţie publică de conducere Şef serviciu Administrare Drumuri Judeţene şi Transporturi

Consiliul Judeţean Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru Funcţia  publica de conducere, 1 post director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Comments are closed.