Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile alin.(1) lit.b),  alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023  privind reglementarea unor măsuri în domneiul ocupării posturilor în sectorul bugetar, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv, gradul II (ID post 550691) din cadrul Direcției Inovare și Cooperare-Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 16.10.2023, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

MODEL ADEVERINȚĂ DE VECHIME

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de director general, gradul II (ID post 550683) din cadrul Direcţiei Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 24.04.2023, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Ioniță Silvia, consilier superior- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea  ,, Concursuri-Funcţii publice de conducere’’.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de director  general, gradul II (ID post 550711) din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 10.04.2023, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoana de contact: Ioniță Silvia, consilier superior- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea  ,, Concursuri-Funcţii publice de conducere’’.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile alin.(1) lit.b),  alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 80/2022  privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv, gradul II (ID post 550688) din cadrul Direcției Mediu și Mobilitate -Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare;
 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II (ID post 455924) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură – Direcția Mediu și Mobilitate -Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare.

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 17.01.2023, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI – DIRECTOR EXECUTIV

ATRIBUȚIILE POSTULUI – ȘEF SERVICIU

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ – DIRECTOR EXECUTIV

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ – ȘEF SERVICIU

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS PROMOVARE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoane de contact: Toma Andreea-Gabriela, consilier asistent- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea  ,, Concursuri-Funcţii publice de conducere’’.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile alin.(1) lit.b),  alin.(2), lit.a) din O.U.G. nr. 80/2022  privind reglementarea unor măsuri în domneiul ocupării posturilor în sectorul bugetar, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare pentru funcția publică locală de conducere vacantă de director general, gradul II (ID post 550683) din cadrul Direcției Generale de Investiţii și Administrare Drumuri Județene;

Durata timpului de muncă pentru postul scos la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 20.10.2022, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00 de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoane de contact: Ioniță Silvia, consilier superior- Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,, Concursuri-Funcţii publice de conducere.

Având în vedere prevederile art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director general, gradul II (ID post 550711) din cadrul Direcției Generală Management Programe de Dezvoltare;

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                            

 • Proba scrisă: 11.07.2022, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

OPIS DOCUM ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00. Persoană de contact: Ioniță Silvia consilier – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.  Relații suplimentare la telefon 021/212.56.93, interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţionari publici de conducere”.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de recrutare în funcția publică locală de conducere vacantă de șef birou, gradul II (ID post 537466)  din cadrul Biroului Coordonare Administrație Publică Locală -Direcția Juridică și Administrație Publică Locală.   

Durata timpului de muncă pentru posturile scoase la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 10.01.2022, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE FUNCȚII PUBLICE

NOTĂ ACCES INSTITUȚIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București, între orele: 09.30 – 12.30 și orele 14.00 – 16.00, de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 22.11.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel: concurs recrutare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv , gradul II, din cadrul Direcției Comunicare și Mass Media;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (22.10.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 10.11.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională,  persoană de contact doamna Toader Eva-Maria, consilier superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concursului de recrutare în funcția publică locală de conducere vacantă de Director general, gradul II (ID post 550683)  din cadrul Direcţiei Generale de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 07.10.2021, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISA

REAZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi,  respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30. Persoana de contact: Colovai Silvia, consilier, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 05.10.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel: concurs promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executive adjunct, gradul II, din cadrul Direcției de Investiții – Direcția Generală de  Investiții și Administrare Drumuri Județene;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (03.09.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 22.09.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională,  persoană de contact doamna Toader Eva-Maria, consilier superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de șef serviciu , gradul II (ID post 537487) din cadrul  Serviciului Achiziții Publice -Direcţia de Investiţii -Direcţia Generală de Investiţii și Administrare Drumuri Județene.

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 27.09.2021, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30.

Persoana de contact: Matei Sanda, consilier, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 21.09.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel: concurs de recrutare în funcția publică locală de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală – Direcția Comunicare și Mass Media

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (19.08.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 07.09.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională,  persoană de contact doamna Toma Gabriela-Andreea, consilier asistent – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de Director executiv, gradul II (ID post 351318) din cadrul Direcției Juridică și Administrație Publică Locală– Consiliul Județean Ilfov

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 03.09.2021, ora 09.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joi, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30.

Persoana de contact: Silvia Colovai, consilier, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare  Profesională

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 30.07.2021, ora 09:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:   concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de Șef birou, gradul II din cadrul Biroului Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională;

Probele stabilite pentru concurs:   

 1. Proba scrisă: 30.07.2021, ora 09.00
 2. Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti   

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (30.06.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 19.07.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.30 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Eva- Maria Toader, consilier superior în cadrul Biroului Resurse Umane. 

Având în vedere prevederile  art. 618, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv , gradul II (ID post 550704) din cadrul Direcției Coordonare UAT-URI- Direcția Generală  Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv, gradul II (ID post 550688) din cadrul Direcției Mediu și Mobilitate- Direcția Generală  Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de conducere vacantă de Șef serviciu-Serviciul Inovare, Tehnologie și Servicii Sociale, gradul II (ID post 550692) din cadrul Direcției  Inovare și Cooperare -Direcția Generală  Management Programe de Dezvoltare;

Durata timpului de muncă pentru posturile scoase la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 20.07.2021, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

ATRIBUȚII POSTURI

BIBLIOGRAFIE

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

Persoana de contact: Toma Gabriela, consilier, grad profesional asistent – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională;

Relații suplimentare la telefon 021/212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de conducere”

Având în vedere prevederile  art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concurs de promovare în funcția publică locală de conducere vacantă de director executiv adjunct, gradul II (ID post 537508) din cadrul Direcției Investiții- Direcția Generală de  Investiții și Administrare Drumuri Județene;

Probele stabilite pentru concurs:                                

 • Proba scrisă: 15.07.2021, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

FIȘĂ POST

BIBLIOGRAFIE

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

 

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00.

Persoane de contact:  Colovai Silivia și Eva-Maria Toader, consilieri, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională;

Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de conducere”/execuție.

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 13.05.2021, ora 11:00, la sediul institutiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:

Probele stabilite pentru concurs:

1. Proba scrisă: 13.05.2021, ora 11.00
2. Interviul: se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sector 6, București

ANUNȚ CONCURS

FIȘĂ POST

BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 15.04.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:

 • concurs de promovare în funcția publică locală de concucere vacantă de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Public Audit Intern;
 • concurs de recrutare în vederea ocupării  funcției publie locale de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din  cadrul Biroului  Asistență Socială și Sănătate

Anunt concurs functionari publici conducere 15.04.2021

Bibliografie

Fisa post Sef Serviciu Audit Public Intern

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 08.01.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarele funcții publice locale de execuție, astfel: Probele stabilite pentru concurs:

1. Proba scrisă: 08.01.2021, ora 11.00

2. Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti

Anunt concurs functionari publici conducere 08.01.2021
Bibliografie concurs 08.01.2021
Rezultat probă selecția dosarelor

Rezultat probă scrisă

Rezultat probă interviu

Rezultat final

Anunț Concurs Șef birou – 1 Post în cadrul compartimentului Biroul în relația cu mediul privat – 10.04.2020

Bibliografia pentru concursul Șef birou – Biroul în relația cu mediul privat – 10.04.2020

Anunț privind sistarea procedurilor de concurs pentru concursurile ce au fost programate in data de 10.04.2020

Anunț + Bibliografie Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

 

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Contabilitate, Salarizare – Biroul Contabilitate – Șef Birou Contabilitate + Serviciul Buget, Venituri și Cheltuieli -Sef Serviciu Buget, Venituri și Cheltuieli

DIRECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE DEZVOLTARE – Serviciul Proiecte Strategice – Sef Serviciu Proiecte Strategice

Rezultat selecție dosare Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultat proba scrisă Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultat proba interviu Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Rezultatul final Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere – 08.10.2019

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

            Erata Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat selecție dosare Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat proba scrisă Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultat probă interviu Concurs de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Rezultatul final la Concursul de recrutare funcții publice de conducere Direcția Comunicare și Mass Media – 10.07.2019

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere – 27.11.2017

Anunț Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat selecție dosare Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat proba scrisă la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat interviu la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Rezultat final la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Director executiv adjuct – 19.10.2017

Anunț Concurs de recrutare funcții publice de conducere – 12.09.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere – 12.09.2017

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Rezultat interviu la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Rezultat final la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere -12.09.2017

Anunț Concurs de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat proba scrisă la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat interviu la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Rezultat final la concursul de promovare funcții publice de conducere Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 12.09.2017

Anunț Concurs de recrutare DIRECȚIA INVESTIȚII – 09.06.2017

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba de selecție a dosarelor pentru examenul/concursul pentru funcţiile publice organizat în data de 09.06.2017

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Rezultatul interviului din data de 14.06.2017 la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII

Rezultat final la concursul organizat în vederea în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere pentru DIRECȚIA INVESTIȚII -09.06.2017

Anunt Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat interviu la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 07.12.2016

Anunt Concurs de recrutare Director executiv Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – 07.11.2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul interviului la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Juridică și Administrație Publică Locală 7.11.2016

Anunț Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 27.10.2016

Proces verbal cu privire la Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 27.10.2016

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Erata Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Rezultat proba scrisă pentru Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 24.10.2016

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere de director executiv Camera Agricolă Ilfov – 21.12.2015 Anunț Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Serviciul Contabilitate Salarizare

Proces verbal pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu Serviciul Contabilitate Salarizare

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 17.11.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Proces verbal afisare proba scrisa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunț Concurs de recrutare funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții – 17.08.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de Șef serviciu Lucrări Publice și Achiziții – Direcția Investiții

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 05.08-07.08.2015

Rezultate selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunț Concurs de recrutare Director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale – 27.04.2015

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei scrise din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru funcția publică de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Anunţ Concurs de promovare Funcţie publică de conducere Şef serviciu Administrare Drumuri Judeţene şi Transporturi

Consiliul Judeţean Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru Funcţia  publica de conducere, 1 post director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de director executiv Direcţia Absorbţie Fonduri Interne si Internaţionale

Comments are closed.

Sari la conținut