CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, cod fiscal 4192545, în conformitate cu prevederile art. 480 din Codul administrativ, examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici, care au dobândit o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Funcţia publică pentru care se organizează examenul de promovare în clasă este de consilier asistent în cadrul Biroului Monitorizare Contracte Asociere

Condiţii de desfăsurare a examenului

Concursul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6.

– proba scrisă: în data de 20.11.2019, ora 10.00 – se testează cunoștinţele teoretice ale funcţionarului public necesare promovării în clasă

– interviul: în data de 20.11.2019, ora 14:00 – se testează abilitaţile, aptitudinile și motivaţia funcţionarului public

Anunț și Bibliografie

Comments are closed.

Sari la conținut