CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV cu cod fiscal 4192545, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru funcțiile publice vacante de:

Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională

Biroul Resurse Umane

–          1 post consilier, clasa I, grad profesional principal

–          1 post consilier, clasa I, grad profesional superior

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Disciplina în Construcții

–          1 post consilier clasa I, grad profesional superior

–          1 post consilier clasa I, grad profesional asistent

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Contabilitate, Salarizare

–          2 posturi consilier clasa I, grad profesional asistent

DIRECȚIA INVESTIȚII

Birou Patrimoniu

    1 post consilier clasa I, grad profesional superior

Serviciul Administrare Drumuri Județene și Transporturi

Compartiment Drumuri Județene

   1 post consilier clasa I, grad profesional principal

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Serviciul Administrație Publică

Compartimentul Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială

1 post consilier clasa I, grad profesional superior

Anunț și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba de selecție a dosarelor pentru examenul/concursul pentru funcţiile publice organizat în data de 09.06.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante în data de 09.06.2017

Rezultatul interviului din data de 14.06.2017 la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante – 09.06.2017

Comments are closed.

Sari la conținut