CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, cod fiscal 4192545, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru funcțiile publice vacante după cum urmează:

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

–  1 post consilier clasa I, grad profesional debutant

DIRECȚIA INVESTIȚII

         Compartimentul Drumuri Județene

–  1 post consilier clasa I, grad profesional principal

–  1 post consilier clasa I, grad profesional superior

Biroul Patrimoniu

–  1 post consilier clasa I, grad profesional superior

Anunț și Bibliografie

–  1 post consilier clasa I, grad profesional asistent

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Serviciul Administrație Publică

Biroul Informatică

–  1 post consilier clasa I, grad profesional superior

DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Serviciul Proiecte Strategice – Compartiment Parcuri Industriale

–  1 post consilier clasa I, grad profesional principal

–  1 post consilier clasa I, grad profesional debutant

Biroul Monitorizare Post Implementare Proiecte

        – 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent

Anunț și Bibliografie

Anunț suspendare concurs pentru funcțiile publice vacante la DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Rezultatul interviului la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante

Comments are closed.

Sari la conținut