Având în vedere prevederile  art. 618, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

  • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent (ID post 550707) din cadrul Corpului de Control ;
  • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID post 550708) din cadrul Corpului de Control ;
  • concurs de recrutare în funcția publică locală de de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal (ID post 537490) din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția de Investiții- Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene;
  • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID post 455737) din cadrul Biroului Monitorizare Contracte Asociere, Direcția de Investiții -Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene;
  • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior (ID post 537516) din cadrul Biroului Relații cu Mass-Media Serviciului Relații cu Mass-Media, Informare și Identitate Vizuală, Direcția Comunicare și Mass –Media;

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:                                

  • Proba scrisă: 15.07.2021, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

FIȘE DE POST:

BIBLIOGRAFII:

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00.

Persoane de contact:  Colovai Silivia și Eva-Maria Toader, consilieri, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională;

Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de conducere”/execuție.

Sari la conținut